Mevcut Betonarme Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal Performanslarının Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Taşkın, Beyza tr_TR
dc.contributor.author Coşkun, Aykun tr_TR
dc.contributor.department Deprem Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Earthquake Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T07:50:07Z
dc.date.available 2015-09-02T07:50:07Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Türkiye, coğrafi konumu itibariyle deprem kuşağında olan bir ülkedir. Önüne geçilemez bu afet gerçeği ile yaşamaya mecbur olmakla birlikte, gerçekleşeceği aşikâr depremlere karşı alınması gerekli önlemlerin ve uygulamaların çok hızlı bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Mevcut binaların deprem etkisindeki performanslarının belirlenmesi konusu ise bu hususta tamamlanması gereken işlerin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Bu çalışmalar sonucu, güçlendirme kararlarının verilmesi ve uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu çalışma kapsamında, dünyada ve ülkemizde üzerinde önemle durulan ve ciddi çalışmalar yapılan bir konu haline gelmiş olan performans kavramı ile ilgili yabancı kaynaklar araştırılmış ve bu kaynakların ülkemiz yönetmelikleri ile kıyaslanarak yaklaşıklıkları hakkında irdelemeler yapılmıştır. Ayrıca yabancı kaynaklarda kullanılan yöntem ve esasların ülkemiz binalarına uygunluğu araştırılmış ve uygulanabilirliğin sağlanabilmesi için gerekli düzeltmeler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada iki adet okul binası Japon Sismik İndeks Yöntemi ile incelenmiştir. İlki betonarme çerçeve, diğeri ise betonarme perdeli çerçeve taşıyıcı sisteme sahip binalara daha sonra Artımsal İtme Analizi uygulanmış, bu iki yöntemden elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak Japon Sismik İndeks Yöntemi’nde önerilen bazı yapısal katsayıların, Türkiye koşullarındaki betonarme binalar için uyarlanması amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Due to its geographical location, Turkey is a country which is in an earthquake zone. Along with the fact of having to live with this unavoidable disaster, necessary measures and applications should be rapidly completed against earthquakes which are evident to happen. Seismic assessment of existing reinforced concrete buildings under earthquake effects covers a large portion of works which need to be completed on this matter. The outcome of these works form the foundation for the decision of retrofit and for applications of retrofit to be realized. In the scope of this study, foreign sources have been researched on the concept of performance, which has been given importance and which serious studies have been done in the world and our country, and these sources are compared with regulations of our country and comments are made on the proximity. Also, the suitability of methods used in foreign sources to be used in national buildings and the necessary changes for providing the applicability are studied. In this study, two school buildings are examined with the Japanese Seismic Index Method. Secondly, Nonlinear Static Analysis (Pushover Analysis) is carried out on two buildings which are reinforced concrete frame and reinforced concrete shear wall-frame respectively. Results are compared from these two methods, in order to apply coefficients used in the Japanese Seismic Index Method, to reinforced concrete buildings in Turkey. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8814
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Deprem tr_TR
dc.subject Sismik tr_TR
dc.subject Betonarme Binalar tr_TR
dc.subject Doğrusal Olmayan Analiz tr_TR
dc.subject Performans Değerlendirme tr_TR
dc.subject Hızlı Değerlendirme Yöntemleri tr_TR
dc.subject Japon Sismik İndeks Yöntemi tr_TR
dc.subject Yapısal Performans tr_TR
dc.subject Artımsal İtme Analizi tr_TR
dc.subject Mevcut Betonarme Binaların Değerlendirilmesi tr_TR
dc.subject Earthquake en_US
dc.subject Seismic en_US
dc.subject Reinforced Concrete Buildings en_US
dc.subject Nonlinear Analysis en_US
dc.subject Performance Evaluation en_US
dc.subject Rapid Evaluation Methods en_US
dc.subject Japanese Seismic Index Method en_US
dc.subject Structural Performance en_US
dc.subject Pushover Analysis en_US
dc.subject Seismic Evaluation of the Existing Reinforced Concrete Buildings en_US
dc.title Mevcut Betonarme Binaların Deprem Etkisindeki Yapısal Performanslarının Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Seismic Assessment Of The Structural Performance Of The Existing Reinforced Concrete Buildings en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7129.pdf
Boyut:
5.11 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama