Uzman sistemler ve deterministik yöneylem araştırması tekniklerinde bir uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
1991
Yazarlar
Barut, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bilgisayar bazlı bilgi sistemleri hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu değişimler, bilgisayar donanım ve yazılımlarındaki gelişmelere bağlı olduğu gibi, organizasyonun bilgisayara dönük gereksinimlerinden de etkilenmektedir. Bilgisayar yazılım alanındaki son çalışmalar, Yapay Zeka araştırmasına dayanan yeni ticari amaçlı ürünlerin geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmak tadır. Yapay Zeka, insanlar gibi düşünebilen zeki bilgisayar programlarının geliştirilmesiyle uğraşan bir bilim dalıdır. Bir çok altbileşeni vardır. Bunlar arasında en önemlileri; robotlar, görme sistemleri, doğal dil işleme, model algılama ve uzman sistemler sayılabilir. Yapay zekanın tarihçesi i. Bölümde kısaca verilmiştir. Bu bölümde, ayrıca, YZ altbileşenleri konusunda kısa bir bilgi verilmiştir. 2.Bölümde, Uzman sistem teknolojisi geniş bir şekilde yer almaktadır. Uzman sistemler konusunda sorutabilecek hemen hemen tüm sorulara ait bilgiler açıklanmıştır. Uzman sistemin kurulmasında etkin bir role sahip olan bilgi mühendisi ve bilgi mühendisliği konularına da değinilmişt i r. 3. ve 4. Bölümlerde, Uzman sistemlerin temel yapısını oluşturan bilgi-tabanı ve çıkarım mekanizması açıklanmıştır. Uzmandan alınan bilginin bilgi tabanında uygun bir şekilde gösterimi gerekir. Bunun için birçok gösterim şekilleri vardır. Sistem, ayrıca, uygun çıkarımlarda bulunabilecek bir mekanizmaya sahiptir. 5.Bölümde, Uzman sistemlerin diğer yazılım sistemleri arasındaki ilişkisi incelenmeye çalışılmıştır. 6. Bölümde ise, uzman sistemin kurulması için gerekli araçlar ve programlama dilleri üzerinde durulmuştur. 7. Bölüm, bir uzman sistemin geliştirilme aşamalarını, her aşamada ortaya çıkabilecek problemlerle beraber vermektedir. Son bölümde ise, uygulama alanı olarak, Yöneylem Araştırmasıseçilmiştir. Elde edilecek uzman sistem, verilen herhangi bir problemin hangi YA teknikleriyle çözülebileceği konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Problemlerde doğrusallık kısıtı getirilmiştir. Uzman sistem kurma aracı olarak VP-Expert Shell'i seçilmiştir.
The CBIS field changes rapidly. Many of the changes are related to hardware and software advances, beside this, there are other forces at work, such as organizations* information requirement, a more computer literate work force, and enhanced understandings of how to use computer related technologies to improve organizational efficiency and effectiveness. One recent trend is the apperance of commercial products that are based on artificial intelligence research. Artificial intelligence is a field of study that strives to develop computer programs that think like humans. Artificial intelligence includes a number of subsets, of which robotics, vision systems, natural -language processing, and expert systems hold the greatest potential for business application. Robots are machines that are controlled by computer programs. Their use is growing rapidly, especially for Jobs that are unsafe or unpleasant for humans and involve higly repetitive physical tasks. Robots also are becoming increasingly cost-effective relative to human labor. Vision systems use a camera and a computer to provide machines with a sight capability. Progress in this area has been slow relative to other artificial intelligence areas, but it hold great potential, such as for the creation of more intelligent robots. Natural language processing refers to communicating with computers much like humans do to one another, this is not a simple task, because human communications are fraught with ambiguities, context dependencies, unspoken "commen sense" information, and the beliefs and goals of the speaker, progress is being made, however, as seen in fourth-generation software, query languages, and speech-recognition systems. XI Computer technology has introduced many new and innovative products. Perhaps the most exciting is expert system technology, from the artificial intelligence domain. Expert system technology will most likely affect everyone in the computer and software engineering fields, and most software engineers should learn about it. Expert Systems solve problems that normally require human expertise. Some of the better known applications are found in geology and medicine. Expert systems are created by knowledge engineers who acquire knowledge
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1991
Anahtar kelimeler
Uzman sistemler, Yönetim bilgi sistemleri, Yöneylem araştırması, Expert systems, Management information systems, Operations research
Alıntı