Atık tütünden nikotin ve uçucu olmayan organik asitlerin geri kazanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Yıldırım, Ahmet Esat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Türkive çeşitli tar-ım ürünlerinin bol miktarda yetiştirildiği bir ülkedir ve ballıca ürünlerimizden biride tütündür. Yıllık rekolte son yallar göz önüne alındılında, 25O-3OO bin ton civarında değişmektedir ve 1992 rekoltesi 322 bin ton olarak tahmin edilmiştir. Tütünün yaklaşık */. lO'u atık tütün olarak QÖZ önüne alınmalıdır. Yapılan bu çalışmada, ülkemizde islenmeyen bu tütünde bulunan nikotin ve uçucu olmayan organik asitlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Denemelerde kullanılan atak tütünler Kartal Mal- tepede kurulu Tekel Sigara sanayii isletmeleri Müessesesi Müdürlüğüne bağlı sigara fabrikasından temin edilmiştir. Atık tütünden nikotin, ile malik,, okzalik ve sitrik asitlerin ekstraksiyonla kazana îı»asa ve uygun ekstraksiyon sartîaranan belirlenmesine çal ası îmıstar, Deneyler sonucu nikotinin ekstraksiyonu için en uygun çözümünün doygun Ca(OH)Z' çözeltisi ve karıştırma süresi için de 5 saatin yeterli olduğu tespit edilmiştir. Atak tütün içindeki nikotin temel alınarak, ekstraksiyon sonunda kata fazda kalan nikotine göre ekstraksiyon verimi hesaplanmıştır, Daha sonra alınan sıvı fazın derinsikleştirilmesiyle elde edilen kıvamlı maddenin subuharı destilasyonuna tabi tutulması ile sulu nikotin çözeltisi elde edilmiştir. Bu çözeltinin gaz kromatografik analizi yapılarak, nikotin miktarı tespit edilmiş, bu sonuç ekstraksiyon sonunda elde edilen sıva fazda olmasa gereken nikotin miktara ile karsa l astarıîroastar.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Kimya Mühendisliği, Nikotin, Organik asitler, Tütün, Yeniden kazanma, Chemical Engineering, Nicotine, Organic acids, Tobacco, Recycling
Alıntı