Hamılton-jacobı Optimizasyon Denkleminin Deprem Etkisindeki Yapılara Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-02
Yazarlar
Oğuzhan, Ozan Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Hamilton-Jacobi optimizasyon denkleminin, deprem etkisi altındaki yapılara uygulanması incelenmiştir. İleri yapı tasarımının bir parçası olan kontrol mekanizmalarında problem unsuru olan aşırı kontrol kuvvetinin optimizasyonunda Hamilton-Jacobi optimizasyon denkleminin uygulanmasıyla kuvvetlerin farkedilebilir bir şekilde minimize olduğu gözlemlenmiştir.
In this study, the application of Hamilton-Jacobi optimization equation to the structures under the effect of earthquake is examined. The problem of extra big amount of control force in the advanced structural desinging principles, is minimized by using the Hamilton-Jacobi Optimization Equation. As a result, the control force is reduced by this equation with a reasonable amount.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Hamilton-Jacobi, Lineer Regülatör Problemi, Aktif Kontrol, Runge-Kutta, Hamilton-Jacobi, Linear Regulator Problem, Active Control, Runge-Kutta
Alıntı