Kare Silindir Etrafı Akışta Yüksek Reynolds Sayılarında Polimer Katkısının Akış Yapısına Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Son, Onur
Çetiner, Okşan
Atalık, Kunt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada kare kesitli silindir etrafı akışta suya az miktarda polimer katılmasının yüksek Reynolds sayılarında akış yapısı ve özellikleri üzerindeki etkilerinin deneysel olarak araştırılması amaçlanmıştır. Kare silindir etrafındaki akış, hız alanlarının PIV (Partide Image Velocimetry - Parçacık Görüntüleyerek Hız Belirleme) tekniği kullanılarak belirlenmesi yoluyla incelenmiştir. Polimer katkısının polimer katkısız Nevvtonyen duruma göre silindirin yakın iz bölgesinde girdaplılık dağılımı, vorteks oluşum uzaklığı, hız profilleri ve iz bölgesi kalınlığı üzerindeki etkileri karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir
İn this vvork, it is aimed to investigate experimentally the effects o f polymer addition to water on the flow structure and properties in flow around a square cylinder at high Reynolds mımbers. The flovv around the square cylinder is analyzed by the use o f PIV (Partide Image Velocimetry) technique to determine the velocity fields. The effects o f polymer addition on vorticity distribution, vortex formation length and velocity profiles in cylinder’s wake region us vvell as on the thickness o f the wake region are shovvn in comparison to Nevvtonian case vvithout polymer addition.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı