Pirinç Kabuğu Külünden Magnezyum Silikat Üretimi Ve Kızartma Yağlarının Rejenerasyonunda Kullanılması

dc.contributor.advisor Türkay, Selma tr_TR
dc.contributor.author Olgun, Zeynep tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-03-04 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:22Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:22Z
dc.date.issued 2009-03-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada öncelikle pirinç üretiminin bir yan ürünü olan pirinç kabuğu külünün karakterizasyonu yapılmıştır. Sonrasında sodyum hidroksit ekstraksiyonu incelenerek, reaksiyona etki eden değişkenler belirlenmiştir. Elde edilen sodyum silikat çözeltisinin magnezyum klorür ile reaksiyonu sonucunda üretilen magnezyum silikat üzerinde farklı sıcaklık, süre, karıştırma hızı, hammadde miktarları, hammaddelerin besleme şekli ve sodyum silikat çözeltisi bileşiminin etkisi incelenmiştir. Son aşamada elde edilen magnezyum silikatlar ile kullanılmış kızartma yağının adsorpsiyonu yapılmış, performansları Magnesol XL ile karşılaştırılmıştır. Deneyin sonunda sodyum silikat çözeltisinin elde edilmesi aşamasında, ekstraksiyon veriminin sodyum hidroksit çözeltisinin konsantrasyonuna bağlı olduğu görülmüştür. Üretilen magnezyum silikatın bileşimini belirleyen faktörün sodyum silikat çözeltisinin bileşimi olduğu ve pirinç kabuğu külünden üretilen magnezyum silikatın ve bu üretim sırasında yan ürün olarak ele geçen aktif karbonun kullanılmış kızartma yağlarının rejenerasyonunda ticari magnezyum silikat kadar etkin olduğu sonuçları elde edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, rice hull ash used as row material in rice production was characterised. Afterwards, the extraction by sodium hydroxide was examined and the parameters effecting the reaction were determined. In the reaction of obtained sodium silicate solution and magnesium chloride, impacts of different temperature, time, reaction rate, amount and feeding method of raw materials and composition of sodium silicate solution on the produced magnesium silicate were appointed. On the last step adsorption of waste frying oil by the magnesium silicates was maintained and their performances were compared to that of Magnesol XL. At the end of the experiments it was determined that extraction efficiency of rice hull ash by sodium hydroxide solution was dependent on the concentration of sodium hydroxide solution in the production of sodium silicate solution. And also, the factor affecting the composition of magnesium silicate was the composition of sodium silicate solution. Magnesium silicates produced from rice hull ash and active carbon (by-product) were as effective as commercial magnesium silicate at the regeneration of waste frying oil. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2705
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject pirinç kabuğu külü tr_TR
dc.subject magnezyum silikat tr_TR
dc.subject adsorpsiyon tr_TR
dc.subject rice hull ash en_US
dc.subject magnesium silicate en_US
dc.subject adsorption en_US
dc.title Pirinç Kabuğu Külünden Magnezyum Silikat Üretimi Ve Kızartma Yağlarının Rejenerasyonunda Kullanılması tr_TR
dc.title.alternative Regeneration Of Used Frying Oil With Magnesium Silicate Produced From Rice Hull Ash en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9280.pdf
Boyut:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama