Seryum Oksit İlaveli Alümina-zirkonya Kompozitlerinin Spark Plazma Sinterleme Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Göller, Gültekin tr_TR
dc.contributor.author Yılmaz, Elif tr_TR
dc.contributor.department Seramik tr_TR
dc.contributor.department Ceramics en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-14T14:31:22Z
dc.date.available 2015-08-14T14:31:22Z
dc.date.issued 2013-01-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Alümina-zirkonya kompozitleri yüksek biyouyumluluk, tokluk, eğme mukavemeti gibi özelliklerinden dolayı biyomalzeme uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Bu seramikler kristalin yapıda olup atomlar güçlü iyonik ve kovalent bağların kombinasyonu ile bir arada tutunurlar. Bu çalışmada farklı oranlarda ZrO2 içeren Al2O3 -ZrO2 kompozitlerine ağırlıkça % 3 ve 5 seryum oksit ilavesi yapılarak, spark plazma sinterleme tekniği ile üretilmesi amaçlanmıştır. Yapılan deneysel çalışmalarda seryum oksit ilaveli alümina-zirkonya kompozitlerinin densifikasyon davranışları, faz analizleri, mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Üretilen kompozitlerde, saf alüminaya itriya stabilize zirkonya (3Y-TZP) ilave edilerek mikrosertlik ve kırılma tokluğu değerleri arttırılmıştır. Elde edilen en yüksek mikrosertlik değeri (hacimce) % 90 Al2O3 - % 10 ZrO2 numunesinde, 21 GPa’dır. En yüksek kırılma tokluğu değeri ise % 70 Al2O3-% 30 ZrO2 komposizyonunda 5,5 MPa•m1/2 olarak hesaplanmıştır. Ağırlıkça % 3 ve 5 seryum oksit ilavesi ile kompozitlerin mikrosertlik ve kırılma tokluğu değerlerinde düşme gözlenmiştir. % 5 seryum oksit ilaveli numunelerde mikrosertlik değeri ortalama 15,6 GPa olarak ölçülmüştür. Kırılma tokluğu hesaplamalarında %70Al2O3-%30ZrO2 numunelerinde %3 ve 5 seryum oksit ilavesi kırılma tokluğu değerini 5,5 MPa•m1/2’dan 3,7 MPa•m1/2 düşürmüştür. Azalan sertlik ve kırılma tokluğu değerleri seryum oksit ilavesi ile oluşan büyük seryum oksit tanelerine bağlıdır. tr_TR
dc.description.abstract The alumina-zirconia composites are one of the relatively good and promising candidate for biomaterials applications. They have high bicompatibility and their mechanical properties combine high flexural strength with a high toughness. These ceramics are in crystalline structure and atoms hold in together with strongly ionic and covalent bondings. The aim of this study is to investigate the densification behaviour, phase analysis, microstructural and mechanical properties of the composites containing different amounts of yttria stabilized zirconia (Y-TZP) with 3 wt % and 5 wt% CeO2 prepared by spark plasma sintering The microhardness and fracture toughness of pure alumina increased with the addition of 3Y-TZP. The highest value (21 GPa) of microhardness was observed for 90%Al2O3-10%ZrO2 and the highest value (5.5 MPa.m1/2) of fracture toughness was observed for 70 %Al2O3-30% ZrO2 composition. Microhardness and fracture toughness values of composites decreased with the addition of ceria. The fracture toughness of 70%Al2O3-30%ZrO2 composite decreased from 5.5 MPa•m1/2 to 3.7 MPa•m1/2 with the addition of ceria. This situation could be related to the grain growth of ceria. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8405
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Seryum oksit tr_TR
dc.subject alümina-zirkonya tr_TR
dc.subject kompozit tr_TR
dc.subject spark plazma sinterleme tr_TR
dc.subject Cerium oxide en_US
dc.subject alumina-zirconia en_US
dc.subject composite en_US
dc.subject spark plasma sintering en_US
dc.title Seryum Oksit İlaveli Alümina-zirkonya Kompozitlerinin Spark Plazma Sinterleme Yöntemi İle Üretimi Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Production And Characterization Of The Addition Of Cerium Oxide On Alumina-zirconia Composites Prepared By Spark Plasma Sintering en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11353.pdf
Boyut:
7.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama