Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Tuğrul, A. Beril tr_TR
dc.contributor.author Arslan, Ercan tr_TR
dc.contributor.authorID 104150 tr_TR
dc.contributor.department Nükleer Araştırmalar tr_TR
dc.contributor.department Nuclear Studies en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2018-12-18T13:49:37Z
dc.date.available 2018-12-18T13:49:37Z
dc.date.issued 2001-02-05 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2001 en_US
dc.description.abstract  Nükleer tekniklerin tıp amaçlı olarak kullanılması insan sağlığına ilişkin uygulamalarda yeni ufuklar açmıştır. Teşhis ve tedavi amaçlı olan nükleer teknik uygulamaları, radyasyonun canlı üzerinde kullanılmasından ötürü bazı sorunlar da oluşturabilmektedir. Bu sorunların başında, iyonizan radyasyonların çevre, radyasyon çalışanları ve hastaya olabilecek zararlı etkileri gelmektedir. Teşhis amaçlı uygulamalarda yaygm kullanılan tekniklerden biri gama kamera ile sintigrafı uygulamaları olup, bu amaçla çoğu kez Tc-99m radyoizotopundan yararlanılmaktadır. Uygulamada insanın etkilenmesine ilişkin bilgi edinilmesi, tekniğin başarı ile uygulanabilmesi için elzem olan bir konudur. İnsan üzerinde deney yapmanın zorluğu nedeni ile çoğu kez fantomla çalışma tercih edilmektedir. Bu çalışmada, kadavradan alınmış vertebra ile su ortamı ve background ortamı ile oluşturulan fantom ile çalışılmıştır. Lezyon oluşumu için ise vertebra omurlarının altına veya arasına tüpler içinde farklı aktivitelerde Tc-99m konarak deneysel çalışmalar yapılmıştır. Kemik sintigrafısinde sıkça kullanılan verteks (çift başlı) ve orbiter (tek başlı) iki farklı gama kamera kullanılarak çekimler yapılmıştır. Böylelikle, her iki gama kamera ile, su ortamı ve background ortamında vertebra fantom kullanılarak çekimler gerçeklenmiştir. İlave olarak, her iki gama kamera ile SPECT görüntüler de alınmıştır. Lezyon tayini değerlendirmesi S/B (sinyal/background) oranından hareketle yapılmıştır. Böylelikle, çekimler rasyonel olarak değerlendirilmiştir. Ulaşılan deneysel sonuçlar birbiri ile mukayeseli olarak incelenerek değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract A new vision has been opened in medicine with using nuclear techniques. Some problems have been forward by using radiation on the alive during the usage of diagnostic and teraphic applications. The most important one is harmful effect of the ionized radiation on environment, radiation workers and patients. Scintigraphic applications with gamma cameras are widespread applications in the diagnostic purposes and in here generally preferred Tc-99m radioisotope. Then, it should be known that, what is the effect of the radiation on the human. Taking the information at about effecting of human is the most important for successive applications in practice. So, generally using a phantom is preferred for the experimental studies due to hard to study on a man. In this study, a dead vertebra phantom that is consists with water and background media is selected as the phantom. Tc-99m tubes, which are placed under and between the vertebras, are used for the simulation of lesions. Using vertex and orbiter gamma cameras that are used widespread for the bone scintigraphy has done experimental studies. So, the scintigraphy has been applied by using vertebra phantom with water and background media for the two gamma cameras. Moreover, SPECT visions have also been taken by using two different gamma cameras. Evaluation of lesion determination has been observed by the S/B (signal/noise) ratio. Therefore, the scintigraphic applications were evaluated rationally. Moreover, the experimental results are also evaluated comparatively. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17400
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gama kameralar tr_TR
dc.subject Nükleer enerji tr_TR
dc.subject Sintigrafi tr_TR
dc.subject Gamma cameras en_US
dc.subject Nuclear energy en_US
dc.subject Scintigraphy en_US
dc.title Farklı Gama Kameralarla Vertebra Fantom Kullanılarak Kemik Sintigrafi Çekimlerinin Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation Of Scintigraphy With Different Gamma Cameras By Using Vertebra Phantom en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
104150.pdf
Boyut:
13.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama