Elastik Zemine Oturan Radye Temellerin Hesabı

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-10-17
Yazarlar
Duman, Tümer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, plak temeli ile birlikte modellenmiş bina ortak sisteminin statik ve dinamik hesabı sonucunda plak temelde oluşan etkiler ile; bina sisteminin radye temelsiz olarak, kolon ve perde tabanlarında mesnet koşulları tanımlanarak, çözümü sonucunda bulunan mesnet reaksiyonlarının ayrı modellenen plak temel üzerine etkitilmesi suretiyle plak temelin statik ve dinamik çözümü sonucunda bulunan etkiler karşılaştırılmıştır. Bunu için yedi katlı ve on beş katlı iki bina modeli örnek olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte iki parametreli elastik zemine oturan kiriş ve plak modelleri ile tek parametreli elastik zemine oturan kiriş ve plak modellerinin karşılaştırılması yapılmıştır. Ayrıca iki parametreli zemin probleminde kullanılan Vlasov modelinin iyileştirilmesi hakkında bilgi verilmiş ve bu iyileştirmenin teorik denklemleri açıklanarak sayısal örnekler yapılmıştır.
In this study, the analysis of plates on elastic foundation has been done in two different building modelling shape and compared that two different calculation results. Firstly, plate and building are analysed together. And then plate and building are analysed separately. Finally, results of efects on plate are compared for these two building models. Additionally, problem of beam and plate on two parameter elastic foundation compared with problem of beam and plate on one parameter elastic foundation. And then theoretical information is given about devoloped two parameter Vlasov model. İn conclusion this theoretical model is explaned with various different examples.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Plak temel, Elastik zemin, İki parametreli elastik zemin, Plate, Elastic foundation, Two parameter elastic foundation
Alıntı