Yapısal Olmayan Elemanların Depremdeki Davranışı Ve Alınacak Önlemler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atlı, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir binada yapısal olmayan elemanların neler olabileceğine değinilmiştir. Bu elemanlar binanın her yerinde bina strüktürü dışında mevcutturlar. Diğer bir deyişle, kolon, kiriş ve döşeme hariç binadaki her şey bu elemanlardır. Bunların en yaygın olarak tanımlananları asma tavanlar, ışıklandırmalar, pencereler, ofis ekipmanları, bilgisayarlar, ve duvara asılan malzemelerdir. Bir deprem sırasında bu mimari ayrıntılar yerinden çıkabilir, düşebilir veya devrilebilirler; işte bu durumda yaralanmalar ve hayati kayıplar, önlenemeyecek zararlar ve iş kayıpları meydana gelebilir. Bu çalışma bu durumlardan kendimizi nasıl koruyabileceğimizi ve alınacak önlemleri mimari ve mühendislik açısından açıklamaktadır.
In this study, it is intended to help identify nonsructural hazards in the buildings. Nonstructural hazards can occur every part of a building and all of its contents with the exception of the structure. In other words, nonstructural elements are everything but the columns, beams, floors, and bearing walls. Common nonstructural elements include ceilings, lights, windows, office equipment, computers, files, and anything hung on walls. In an earthquake, nonstructural items may become unhooked, thrown about or tipped over; this can cause injury and loss of life, extensive damage and interruption of operations. This study includes how to protect our selves from nonstructural hazards and the precautions to be taken in a scientific way.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Deprem, Yapısal olamayan elemanlar, Tedbirler, Nonstructural, Earthquake, Precaution
Alıntı