Boşluklu Ankastre Sığ Küresel Kabukların Geometrik Doğrusal Olmayan Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Altekin, Murat
Yükseler, R. Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Dönel simetrik üniform yük etkisindeki boşluklu sığ küresel kabukların geometrik doğrusal olmayan analizi sayısal yöntemlerle incelenmiştir. Çalışmada üniform kalınlıklı kabuğun hem dış hem de iç kenarı boyunca ankastre mesnetli olduğu durum göz önüne alınmıştır. İlk olarak, sıradan diferansiyel denklem takımı sonlu farklar yöntemiyle cebirsel denklemlere dönüştürülmüştür. Ardından; cebirsel denklemler, Newton-Raphson yöntemiyle cözülmüştür. Boşluk ve basıklık parametrelerinin çökme değerleri ve kesit tesirleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmada elde edilen bulgular, Kirchhoff-Love plak teorisinin baz alındığı boşluklu dairesel plakların incelendiği çalışmalarla karşılaştırılmış ve uyumlu sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
Geometrically nonlinear analysis of annular shatlow spherical shells subjected to an axisymmetrical uniform Ioad has been investigated by numerical methods. İn the stüdy, the Shell of uniform thickness has been considered to be fully clamped along both the outer and the inner edges. First, the set of ordinary differential equations has been transformed to algebraical equations. Next, the algebraical equations have been solved by the NewtonRaphson method. The influence of the parameters of perforation and depth on the deflection and the stress resultants has been examined. The results obtained in this stüdy havc been compared with the solutions of annular plates based on the Kirchhoff-Love plate theory, and good agreement has been obtained.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı