Temel Takviye Yöntemleri Ve Uygulamadan Örnekler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Baş, Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, temel takviyesinin genel ve özel tanımlarının yapılmasının ardından, temel takviye yöntemleri hakkında ayrıntılı literatür araştırması yapılmış, bu yöntemlerin birbirlerine göre üstünlük ve zayıflıkları ele alınmış, uygulama alanları hakkında detaylı açıklamalar yapılmış ve günümüzde ulaştıkları gelişmelerden bahsedilmiştir. Ayrıca bir temel takviyesi çalışmasının aşamaları, ön inceleme, yapısal incelemeler ve geoteknik incelemeleri içerecek şekilde detaylı olarak anlatılmıştır. Temel takviyesi uygulamalarına örnek olarak, 1999 Marmara depreminden sonra hasar tesbitleri yapılmış olan bir okul yapısının mini kazık yöntemi ile takviye edilmesi ile yenileme yapılmasına karar verilmiş olan ve sismik güçlendirilmesi kapsamında temellerinin incelenmesi sonucunda geleneksel yöntemler ile temel kesitlerinin büyütülmesine karar verilen bir otel binasına ait uygulamalara yer verilmiştir.
In this study, after providing the general and specific definitions of underpinning, a detailed literature review related to the various underpinning methods has been given, the comparison of the methods taking into their strengths and weaknesses, detailed explanations about the application areas, and the extent to which the underpinning methods have improved have been discussed. Moreover, the steps of an underpinning project including pre-investigation, structural investigations, and geotechnical investigations have been explained. As examples from the application, a school building which has been underpinned by means of micro piles after 1999 earthquake, and a hotel building for which renovation process has been decided and for which in the framework of seismic strengthening the extension of the foundation details has been decided by applying the conventional methods are provided.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Temel takviyesi, Mini kazıklar, Jet Grout, Underpinning, Micro Piles, Jet Grouting
Alıntı