Prenses Atiye Köşkü Restorasyon Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-12-31
Yazarlar
Ferah, Füsun Ece
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, uzun süredir kullanılmayan Prenses Atiye Köşkü’ nün kullanım olasılıklarını araştırarak yapıya uygun bir fonksiyon belirlemek ve bunun için yapılması gerekli müdahaleleri saptamaktır. Çalışma yapının bugünkü durumunu belgeleyen rölöve, özgün halini ve zaman içindeki değişimleri gösteren restitüsyon ve önerilen işlev doğrultusunda yapılacak teknik müdahaleleri açıklayan restorasyon projelerinin hazırlanmasını kapsamaktadır. Vaziyet planı 1/500, plan, kesit ve görünüşler 1/50 tekniğindedir. Tavan ve duvarlardaki alçı bezemeler 1/20 tekniğinde çizilmiştir. Yapıda kullanılan malzemeler, farklı dönemler ve hasarlar çizimler üzerinde lejantla gösterilmiştir. Çalışmanın metin kısmında öncelikle köşkün bulunduğu çevre ve Türk Evi ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan edinilen bilgiler ortaya konmuş; bu çevrede, aynı dönemde inşa edilmiş olan benzer yapılar belirlenerek üslup özellikleri araştırılmıştır. Prenses Atiye Köşkü’ nün detaylı tanımı da çizimler ve fotoğraflara referans gönderilerek yapılmıştır.
The objective of this study is to find a suitable function for the Summer Residence of Princess Atiye and to determine the interventions to be made. The scope of the work is to prepare measured drawings presenting the extant state of the building, a restitution project showing the original structure and the alterations that have been made throughout time and a restoration project explaining the necessary technical interventions. The site plan is in the scale of 1/500 whereas plans, sections and elevations 1/50. Decoration on the ceilings and walls are drawn in the scale of 1/20. Analysis concerning the chronology, materials, and deteriorations are made and indicated with legends on the scaled drawings. In the text, information on the environs of the residence and the ‘Turkish House’ is gathered. In addition similar buildings and their architectural styles are studied. A detailed description of the Summer Residence of Princess Atiye is made, referencing the measured drawings and photographs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Koruma, Feneryolu, köşk, batılılaşma, Conservation, Feneryolu, summer residence, western influences
Alıntı