Konik Tailor-Welded Tüplerin Enerji Sönümleme Karakteristiklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013
Yazarlar
Meriç, Dursun
Dilek, Durukan Burak
Gedikli, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada tailor-welded tüplerin (TWT) (AISI1018& AL6061), kalınlık (tüst=0.5-2.5 mm) ve koniklik açılarında (0, 5, 10 ve 15) enerji sönümleme karakteristikleri sayısal olarak incelendi. Analizler sonucunda özgül enerji, pik kuvvet ve çarpma kuvvet verimi gibi değerlerin grafikleri elde edildi ve sonuçlar birbirleriyle karşılaştırıldı. Anahtar kelimeler: Çarpışma, Konik ve silindirik tüpler, çarpışma dayanımı
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2013
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2013
Anahtar kelimeler
Alıntı