Sanal Mimari Tasarım Stüdyosunda İletişim Ve İşbirliği İçin Bir Ortam Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çepni, Tuğba S.
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı mimari tasarım sürecinde grup çalışmalarından yola çıkarak , mimarlık öğrencilerinin grup çalışmalarıyla teknolojiyi birleştiren sanal tasarım stüdyolarını ve bu konudaki örnekleri incelemek ve sanal mimari tasarım stüdyosunda mimarlık öğrencilerinin birlikte proje yapmalarına olanak sağlayacak, arayüzü ASP programlama dili kullanılarak tasarlanmış bir işbirliği ve iletişim ortamı önerisi getirmektir. Tasarım süreci bireysel bir süreç olduğu kadar, grup çalışmasına olanak sağlayan hatta uygulama süreci de içine dahil edildiğinde tasarımcıların ve farklı disiplinlerden uzmanların işbirliği yapmasını zorunlu kılan bir süreçtir. İletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesiyle bugün zaman ve mekan kısıtlaması olmadan tasarımı dijital araçlarla temsil etmek ve onu diğer tasarımcılarla paylaşmak mümkün olmuştur. Bu çalışmada önerilen TeamFace arayüzü ise öğrencilerin birbirleriyle rahat iletişim kurmalarını sağlarken, aynı zamanda yaptıkları çalışmaları diğer grup üyeleriyle paylaşabilecekleri ortak ve özel çalışabilecekleri pencerelerle ve tasarım üzerinde görüş bildirebilecekleri sohbet alanlarıyla öğrenciler arasında etkileşimin de gerçekleşmesine olanak sağlayacak bir sanal tasarım stüdyosu ortamıdır.
The aim of this study is to consider group work in design studios from different aspects and to design a virtual design studio that provides a collaborative environment with effective interaction and sharing of design information.A designer can choose to achieve a solution to the design problem alone but the common way to satisfy all the criterias of the design problem is to collaborate and interact with other designers, people from different professions, suppliers, manufacturers and the client. With the development of communication, information and CAD technologies, today it is possible to represent design using digital tools, sharing it with other participants and have their opinions regardless of place and time. TeamFace that is introduced in this study is a proposal for a collaborative environment for the students from different parts of the world to design and share their design knowledge in a virtual design studio.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Sanal Tasarım Stüdyosu, Bilgi Teknolojisi, Etkileşim, İşbirliği, İletişim, Virtual Design Studio, Information technology, Interaction, Collaboration, Communication
Alıntı