Uluslararası İnşaat Sözleşmelerinde uyuşmazlık Çözümü Yöntemlerinı Etkileyen Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-01-21
Yazarlar
Shirvanehdeh, Sahar Bahemat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Günümüzde, inşaat projelerindeki gecikmeler ortaklar arasındaki anlaşmazlıkların yani sıra zaman kaybına ve yüksek maliyetlerin en büyük sebepleridir. Uyuşmazlık yönteminin farklılıklarının giderilmesi için tanımlanması, değerlendirilmesi, önlenmesi ve anlaşmazlıkların çözümünü içeren bu tür komplikasyonlar ile ilgili uygun bir yöntemdir. Bu nedenle, yasa tasarısı uygulanmalı yada bu farklıklıkar ön görülerek doğru tespitler ve değerlendirmeler yapılarak bu sorunlara çözüm yolları bulunmalı.
Today, claims and disputes in construction projects are one of the sources of delay in projects that have caused many problems for parties as well as wasting large amount of time and expenses. Dispute management as a method to resolve these differences is an appropriate way of dealing with such complications, which includes identification, evaluation, prevention and settlement of disputes. Therefore, resolutions could be established or these differences could be prevented before occurring by correct identification and assessment of cases, prevents disputes occurrence or find a solution for them
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
uluslararasi insaat, anlasmazlik cozumu, uyusmazlik yontemi, DRM, International construction, Risk management, Project management, Dispute management
Alıntı