Bir Eksoz Sisteminin Doğal Frekans Ve Mod Şekillerinin Deneysel Ve Sayısal Yöntemle Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Gedikli, Hasan
Heyal, Yakup
Bayraktar, Alemdar
Türker, Temel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, kamyonet eksoz sisteminin modal parametreleri araç çalışırken ve durgun halde iken deneysel modal analiz yöntemiyle yapılmıştır. Ayrıca sonlu elemanlar yöntemini kullanarak analiz yapan ANSYS yazılımı vasıtasıyla aynı sınır koşulları ve malzeme değerleri için modeller oluşturulmuş ve sayısal modal analizler gerçekleştirilmiştir. Deneysel ve sayısal analizlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış ve sonuçların birbirine çok yakın çıktığı görülmüştür.
İn this study, the modal parameters truck eksoz system and stagnant in the car while trying to experimental modal analysis methods are made. Moreover, using the fınite element method analysis software through the ANSYS values for the same boundary conditions and material models and numerical modal analysis has been created. Experimental and numerical analysis results are compared and the results have been observed to come very Close to each other.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı