Boraks pentahidratın akışkan yatakta kalsinasyonu ile susuz boraks üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1994
Yazarlar
Şahin, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, akışkan yatakta boraks pentahidratın dehidrasyonu ile susuz boraks elde edilmesini incelemek amacıyla yapılmıştır. Dehidratasyonun kolay olması amacıyla boraks dekahidrat yerine pentahidrat kullanılmıştır. Boraks pentahidrat akışkan yatakta homojen bir karışımdan dolayı fırındaki dehitratasyona nazaran daha düşük sıcaklıklarda susuzlaştırılmaktadır. Sabit sıcaklıklarda yapılan dehidratasyonlarda 350 °C de boraks pentahidratın sinterleşmesi sebebiyle önce sabit ısıtma hızıyla kalsinasyon yapılmış ve 450 °C de % 99'luk Na2B4O7 elde edilmesine rağmen bir sinterleşme gözlemlenmemiştir. Daha sonra kademeli kadememli ısıtmayla boraks pentahidratın dehidratasyonu incelenmiştir. Buna göre bir ön kademeyle dehidratasyona uğratılan boraks pentahidrat önce trihidrat ve monohitrat seviyesine gelmekte ve kalsinasyon tamamlandığında % 99.9 Na2B4O7 içeren bir ürün elde edilmiştir.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1994
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1994
Anahtar kelimeler
Boraks madenleri, Akışkan yatak, Borax mines, Fluidized-bed
Alıntı