Zemine Gömülü Boruların Mühendislik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Balkaya, Müge
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, zemine gömülü boruların mühendislik davranışını incelemek amacıyla öncelikle mevcut boru türleri, bu boruların özellikleri ve kullanım alanları, güzergah seçimi ve boruların zemine gömülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar, boru döşemek amacıyla kullanılan yöntemler, yer hareketlerinin gömülü borular üzerindeki etkisi ve boruların gömüldükleri ortamda maruz kaldıkları trafik ve toprak yüklerini hesaplamak amacıyla kullanılan yöntemler hakkında bir literatür çalışması yapılmıştır. Ayrıca, hendek genişliği, boruyu çevreleyen gömlek tabakası ve yataklama sınıflarının gömülü borular üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla, PLAXIS sonlu elemanlar programı yardımıyla 36 adet model hazırlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda boru ve çevre zeminde meydana gelen değişimler incelenmiş, sonuçlar tablo, grafik ve PLAXIS sonlu elemanlar program çıktıları halinde sunulmuştur.
In this study, to observe the engineering behaviour of buried pipes, a literature review including the types of pipes and their characteristics, the route of the pipeline, the important points to be considered when pipes are being laid, the different methods used for laying the pipes, the effects of earthquakes on buried pipes, and the calculation of the earth loads and traffic loads that a buried pipe can be subjected to in its service life is carried out. However, the effects of the width of the ditch, the type of soil around the pipe and the bedding types (Class A, Class B, Class C and Class D) are modelled in 36 models created by PLAXIS Finite Element Programme. A brief description of the PLAXIS Finite Element Programme is also added. The results of these models are analysed and presented in tables, graphics and PLAXIS outputs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Gömülü boru, Sonlu elemanlar, Buried Pipe, Finite Element Analysis
Alıntı