Balblı elipsoidin direnç karakteristiklerinin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Barlas, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmanın temel amacı, yavaş hız limitinde lineer olmayan dalga direnci teorisinin formüle edilmesi ve elipsoid ile balblı elipsoide uygulanmasıdır. Bu şekilde ideal bir akışkanda sürekli, düzgün ve potansiyel akıma ait bir sınır değer problemi çözülmüştür. Hesaplarda serbest su yüzeyinden gelen lineer olmayan etki göz önüne alınarak, ticaret gemilerinin sahip olduğu hız aralığında dalga direnci eğrisindeki ondülasyonlar azaltılmaya çalışılmıştır. Ticaret gemilerinin hız aralığında balbın gemi direncine olan etkisi incelenmiştir. Yapılan bilgisayar programı yardımıyla yarı batmış balblı ve balbsız bir elipsoid etrafındaki hız potansiyeli, türevleri, Cr(x>Y) ' D (x,y) ve basınç değerleri nümerik olarak hesap edilmiş ve karşılaştırılması ? yapılmıştır. Hesaplarda kullanılan hız potansiyeli ve buna bağlı olan dalga direnci bir asimptotik çözümdür. Hesaplar pratik olarak kabul edilebilecek bir mertebe büyüklüğü içindedir. Çalışmanın sonucunda, balbın ticaret gemilerinin sahip olduğu hız aralığında, dalga direncinin azaltılmasında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992
Anahtar kelimeler
Balblı elipsoid, Dalga direnci, Elipsoit, Marine Engineering, Bulbous ellipsoid, Wave resistance, Elipsoid
Alıntı