Cunda Adası Nda Tarihi Çevre Koruma Ve Sıhhileştirme Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yaylalı, Ceylan İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Cunda Adası ndaki tarihi yerleşimin korunması ve sıhhileştirilmesi amaçlanmıştır. Ege Denizi nde, Edremit Körfezi nin kuzeyinde yer alan Cunda Adası Ayvalık İlçesi ne bağlıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Rum halkının yaşadığı önemli kıyı kentlerinden biri olan Cunda da, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başına tarihlenen kargir yapılar bulunmaktadır. Çalışma kapsamında, Kentsel Sit Alanı sınırları içindeki yapıların mevcut durumlarını ve halkın korumaya karşı eğilimini değerlendirmek üzere çeşitli analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, tarihi dokunun en yoğun olduğu alan, pilot bölge olarak seçilmiştir. Bölgenin sıhhileştirilmesi için gerekli müdahaleler belirlenmiş ve çeşitli düzenleme önerileri getirilmiştir. Ayrıca Kentsel Sit Alanı nda kıyı şeridi ve terk edilmiş tarihi yapılar için arazi kullanımı ve düzenlemesi için öneriler yapılmıştır.
This study aims to plan the conservation and rehabilitation of the historical settlement of Cunda Island. The island is situated towards the north side of Edremit Bay which is on the Aegean Coast. The island is connected to the town of Ayvalık. The town of Cunda was an important Greek settlement during the Ottoman Period. There are masonry buildings in the historical area, which date back to the end of 19th century and the beginning of 20th century. This study shows different analyses concerning the physical condition of the historical buildings and the public awareness on conservation. As a result of these analyses, a pilot project area, situated in the core of the historical settlement, was defined to exemplify the intervention and rehabilitation proposals. Besides, new land use porposals were executed for the coastal area and abandoned historical buildings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Ayvalık, Cunda Adası, tarihi çevre koruma, sıhhileştirme, kentsel sit alanı, Ayvalık, Cunda island, urban conservation, rehabilitation, historical site
Alıntı