Sürdürülebilirlik kapsamında yeşil yapım uygulamaları ve LEED Sertifika Sistemine öneriler

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-06-08
Yazarlar
Sırkıntı, Halil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada inşaat yapım aşamasında sürdürülebilir ilkeler doğrultusunda ?yeşil? uygulamalar ortaya konmuş ve Türk inşaat sektörü için göreceli olarak yeni olan bu konu hakkında literatüre katkı sağlanmıştır. Ayrıca, bugün dünyanın en yaygın yeşil yapı derecelendirme sistemi olan ABD kökenli ?Leadership in Energy and Environmental Design? (LEED) Sertifika Sistemi için yapım aşamasını ?yeşil? ilkeler doğrultusunda değerlendirecek yeni krediler önerilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ?Green Advantage? (GA) Sertifika Sistemi ve sürdürülebilir yapımla ilgili yapılan ayrıntılı literatür araştırmasının bir sentezi olarak inşaat yapım aşamasında uygulanacak ?yeşil? yapım ilkeleri belirlenmiş ve belirlenen bu ilkeler doğrultusunda LEED sistemi için yapım aşamasında uygulanacak krediler önerilmiştir. Ortaya konan somut uygulama ve tedbirlerle sürdürülebilir yapım ve dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma anlayışına katkı sağlanması amaçlanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Sürdürülebilirlik, Sustainability
Alıntı