Betonarme Tüp Sistem Yapı Tasarımı Ve Sünme Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bacalan, İlke
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Üniversitesi : İstanbul Teknik Üniversitesi Enstitüsü : Fen Bilimleri Anabilim Dalı : İnşaat Mühendisliği Programı : Yapı Mühendisliği Tez Danışmanı : Doç. Dr. Kadir GÜLER Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans – Ocak 2005 ÖZET BETONARME TÜP SİSTEM YAPI TASARIMI VE SÜNME ETKİLERİ İlke BACALAN Bu çalışmada, betonarme tüp sistem bir yapının SAP 2000 yapı analizi programıyla tasarımı yapılmıştır. Dünyadaki yüksek yapıların taşıyıcı sistemleri hakkında bilgi verilmiştir. Farklı beton sınıflarının tüp sistem yapıda ayrı ayrı veya birlikte kullanılmasının yapıya ve sünmeye etkileri incelenmiştir. Kullanılan beton sınıfları BS40, BS 60 ve BS80’dir. Betonarme tüp sistemlerin karakteristiklerinden olan çevre kiriş yükseklikleri değiştirilerek yapının dinamik analizleri yapılmıştır. Çevre kirişlerin yüksekliklerinin tüp sistem yapıya etkileri hakkında bilgiler verilmiştir. Yapı temel tam etkileşiminin yapı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışma dahilinde ayrıca tüp sistemlerde sünme etkisinin önemini araştırmak amacıyla köşe kolonlar ile en büyük eksenel yük etkisi altınaki kolonların sünme etkisi altındaki davranışları incelenmiştir.
University : Istanbul Technical University Institute : Institute of Science and Technology Science Programme : Civil Engineering Programme : Structural Engineering Supervisor : A. Prof. Kadir GÜLER Degree Awarded and Date : MSc – January 2005 ABSTRACT REINFORCE CONCRETE TUBE SYSTEM DESIGN AND CREEP EFFECTS Ilke BACALAN In this study using the computer software Sap 2000, reinforce concrete frame tube system is designed. The study begins with a description of structural systems of tall buildings built all around the world. Different concrete quality usage effects on frame tube system and creep are investigated in this study. Three kind of concrete qualities which are called as BS40, BS60 and BS80 are taken into consideration. Frame tube structure dynamic analysis is carried out as per different deep spandrels depth that is the one of characteristic of frame tube systems. Soil – structure interaction is investigated for frame tube systems in this study. This study also involves the importance of creep effects on frame tube system structure. Special creep analysis are carried out for the corner columns and the columns having maximum axial forces to determine the importance of creep effects on frame tube system structure.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Yüksek yapı, Tüp sistem, Çevre kirişleri, Sünme, Tall building, Tube system, Deep spandrel, Creep
Alıntı