Coordination Through Repeated Elections: An Experimental Study

thumbnail.default.alt
Tarih
2008
Yazarlar
Yıldızparlak, Anıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu çalışmada seçmenlerin çoğunluk seçimi kuralı altındaki oy verme davranışları sunulmuştur. Seçmenlere maddi kazanç verilerek tercihlerinin oluşturulduğu üç adaylı bir sosyal tercih problemi tasarlanmıştır. Her seçmen en üst ve en alt tercihinin seçilmesi karşılığında alacağı kazancın bilgisine sahip olmakla beraber aradaki tercihinin seçilmesi durumundaki kazancının değeri ile ilgili olarak sadece, bu kazancın en üst ve en alt kazancı arasında eşit olasılıklı olduğu bilgisine sahiptir. Bu şekilde sıralı tercihler elde edilmiş olmaktadır. Verilmiş bir tercih profiline göre seçimler yapılmakta seçim sonuçları açıklanarak seçim tekrar edilmektedir. Üç ayrı uygulamaya göre yakınsama sayıları; seçmen büyüklüğü ile yakınsama sayıları arasındaki ilişki; uygulamanın içeriği ile tekrarlanan seçim sayısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Verilen bir profile göre, adaylar kümesinde bir Condorcet kazananı bulunan uygulamalarda yakınsama sayısının Condorcet kazananı olmayan uygulamaya göre daha fazla olduğu görülmüştür. Deney sonuçlarına göre yirmi bir kişilik seçmen topluluklarında gözlemlenen tekrarlanan seçim sayısının yedi kişilik seçmen grupları için gözlemlenen tekrarlanan seçim sayısından daha fazla olduğu tespit edilirken, yakınsama sayısında yedi kişilik seçmen grupları ile yirmi bir kişilik seçmen grupları arasında bir farklılık gözlemlenmemiştir. Condorcet kazananları ve güçlü Nash dengesi kazananları arasında özdeşlik olduğu sonucundan yola çıkarak (Sertel ve Sanver, 2004), görece küçük bir topluluk için sonuçları kamuoyuna açıklanan tekrarlanan seçimlerin seçmenler arasında bir koordinasyon aracı olarak işlev gördüğü söylenilebilir.
In this study the results of an experiment where voters' behavior, tested under Plurality rule, is presented. A social choice problem with three alternatives over which voters have preferences induced through monetary payoffs is considered. Each voter knows the payoff he gets from the best and worst alternatives while the amount assigned to the second best is unknown, except for its being between the amounts of the first and third bests. We thus obtain profiles of ordinal preferences over alternatives. For a given preference profile, elections are repeated by announcing the results after each round. For three distinct treatments the number of convergences; the relation between electorate size and number of convergences; and the relation between treatment and number of repeated elections are investigated. The number of convergences is higher in the treatments with a Condorcet winner compared to the profiles without a Condorcet winner in the set of alternatives. According to the experiment results there seems no difference for the number of convergences between groups with twenty one participants and groups with seven participants; however there is evidence that number of elections is higher for groups with twenty one participants. Given the results of Sertel and Sanver (2004) which establish equivalence between Condorcet winners and strong equilibrium outcomes of voting games under various social choice rules, we are able to conclude that for a relatively small electorate, repeated elections and publicly announced election results can serve as a coordination device between voters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008
Anahtar kelimeler
Ekonomi, Sosyal seçim, Economics, Social choice
Alıntı