Edot Ve N-fenilsülfonil Pirolün Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu: Morfolojik, Spektroskopik, Elektrokimyasal Karakterizasyonları

dc.contributor.advisor Saraç, A. Sezai tr_TR
dc.contributor.author Tezcan, Cansev tr_TR
dc.contributor.department Polimer Bilim ve Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Polymer Science and Technology en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-16T12:17:33Z
dc.date.available 2015-06-16T12:17:33Z
dc.date.issued 2010-07-13 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, farklı mol farksiyonlarındaki 3,4-Etilendioksitiyofen (EDOT) ve N-Fenilsülfonil pirol (PSP), döngülü voltametri ile elektrokimyasal olarak kopolimerleştirilmiştir. Bu filmlerin karakterizasyonu, ex-situ spektroelektrokimyası ve elektrokimyasal empedans spektroskopisi incelenmiştir. Poli(EDOT-ko-PSP) filmlerinin ex-situ spektroelektrokimyası, potensiyodinamik olarak çelik tabaka üzerinden kazınarak incelenmiştir. FTIR-ATR ölçümlerinin sonuçlarına göre, PSP’nin kopolimer yapısına girişi, PSP’ye ait mol fraksiyonunun 0,95 olduğu durumda belirgin şekilde gözlenmiştir. Elektrokopolimerizasyon sırasında kopolimerin elektrolit çözeltisi içinde çözünmüş oligomerleri çözeltiyi renklendirmiştir. Bu çözeltinin UV-Vis ölçümü alınmış ve oligomer davranışı incelenmiştir. Poli(EDOT-ko-PSP) / Elektrolit sisteminde elektrokimyasal parametreler Princeton Applied Research için uygulanan ZSimpWin (versiyon 3.10) yazılımında gerçekleştirilmiştir. Poli(EDOT-ko-PSP) filmlerinin çözelti dirençlerinin çeşitliliği, çift tabaka kapasitans, film resistansı, yük transfer resistansı, Warburg difüzyon sabiti ve sabit faz elementi farklı mol fraksiyonlarındaki kopolimer filmler için bir eşdeğer devre modeli üzerinde incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, 3,4-Ethylenedioxythiophene and N-phenylsulfonyl pyrrole electrocopolymerized in various mole fractions with a cyclic voltammetry, their characterization, ex-situ spectroelectrochemistry and EIS were investigated. Ex-situ spectroelectrochemistry of Poly(EDOT-co-PSP) films were studied on the potentiodynamically deposited steel plates. FTIR-ATR measurements indicate that the inclusion of PSP into the copolymer structure, especially for the mole fraction of PSP of 0,95. Oligomers of copolymers dissolved in electrolyte solution during electrocopolymerization resulting colored solutions, measured by UV-Vis spectrophotometry. EIS measurements were performed at open circuit potential range of 0.01Hz-100kHz (applicationof amplitude of 10 mV) for Poly(EDOT-co-PSP). The electrochemical parameters of the Poly(EDOT-co-PSP) / Electrolyte system were evaluated by employing ZSimpWin (version 3.10) software from Princeton Applied Research. Variation of the solution resistance (RS), charge transfer resistance (RCT), double layer capacitance (CDL), film resistance (RF), Warburg diffusion constant and constant phase element (CPE) in different mole fractions of Poly(EDOT-co-PSP) film were investigated via equivalent circuit models. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5684
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Elektrokimya tr_TR
dc.subject EDOT tr_TR
dc.subject Kopolimer tr_TR
dc.subject Electrochemistry en_US
dc.subject EDOT en_US
dc.subject Copolymer en_US
dc.title Edot Ve N-fenilsülfonil Pirolün Elektrokimyasal Kopolimerizasyonu: Morfolojik, Spektroskopik, Elektrokimyasal Karakterizasyonları tr_TR
dc.title.alternative Electrochemical Copolymerization Of Edot And N-phenylsulfonyl Pyrrole: Morphologic, Spectroscopic, Electrochemical Characterizations en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10741.pdf
Boyut:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama