Galatasaray Panagia Ton İsodion Kilisesinin Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2010
Yazarlar
Özkul, Tülay Aksu
Ergüneş, O. İlkay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Panagia Ton İsodion Kilisesi, Galatasaray'da Çiçek Pasajı yakınlarında bulunan İstanbul'un en eski kiliselerinden ve Beyoğlu'nun iki ana kilisesinden biridir. Tarihi kilise SAP2000 programı ile üç boyutlu sonlu elemanla modellenmiş, yapının kendi ağırlığı ve deprem yükleri altındaki davranışı incelenmiştir. Yapı, sistemin tüm taşıyıcı elemanlarını içerecek şekilde serbestlik derecesi 24 olan üç boyutlu sonlu elemanla modellenmiştir. Çalışmada, kilisenin yapısal sistemi tanımlanmış, yapının zati ağırlığı ve deprem yüklemesi altındaki davranışı belirlenmeye çalışılmıştır.
Panagia Ton Isodion Church, one of the old churches of istanbul and one of the two main churches in Beyoglu, is located near Cicek Passage in Galatasaray. The historic church is analyzed with a three-dimensional finite element model by using SAP2000 program to understand its structural behavior under the action of static and earthquake Ioadings. The structure, including all essential elements of the system, is modeled by using the solid fınite element with 24 degrees of freedom. Structural behavior and (he dynamic characteristics of church are demonstrated.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2010
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2010
Anahtar kelimeler
Alıntı