Ulaştırma Altyapı Bilgi Sistemleri: Sarıyer İlçesi İçin Ulaştırma Altyapı Bilgi Sisteminin Oluşturulması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Delice, Yavuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) tabanlı Sarıyer Ulaştırma Altyapı Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasını anlatmaktadır. Çalışmanın ana amacı, mevcut bütçe kaynaklarının ulaştırma altyapısı için daha iyi bir şekilde kullanılmasını ve aynı zamanda ulaştırma altyapısının iyileştirilmesini sağlamaktır. Çalışmanın ilk kısımlarında, Coğrafi Bilgi Sistemine altlık oluşturmak üzere elde edilen dijital haritalar üzerine yol ağının işlenişi anlatılmıştır. Sonra, Sarıyer Belediyesi’nden alınan yol envanter bilgileri (Yıllık ortalama günlük trafik, yol tipi, kaplama tipi, kavşakların yeri, yapılan bakımların tipi ve maliyeti vb.) Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılmıştır. Bu konumsal referanslı bilgi sistemi kullanarak oluşturulan Sarıyer Ulaştırma Altyapı Bilgi Sistemi yardımıyla belirtilen bilgilerin sorgulanması, verilere ulaşılması, analizi yapılabilir hale gelmiştir. Çalışmanın sonucunda, oluşturulan Sarıyer Ulaştırma Altyapı Bilgi Sistemi’nin faydalı ve sakıncalı yönleri gösterilmiş ve sistemin kullanışı ile ilgili bazı öneriler yapılmıştır.
This study explains the development of Geographical Information System (GIS) based Transportation Infrastructure Management System for Sariyer Municipality. The major objective of this study is to better utilize available resources for transportation infrastructure of Sariyer Municipality and, at the same time, improve the maintenance of the transportation infrastructure. At the beginning of the study, an available map (geodetic) of the whole municipality are used and digitized the roads to serve as a map base for the initial GIS. Then, a road inventory (Annual average daily traffic volumes, road type, pavement type, location of junction, applied and planned rehabilitation, maintenance, and reconstruction works about transportation infrastructure etc.) related transportation infrastructure will be gathered into the data base system of Geographical Information System. After that, it will possible to sort, add, analyze, access these data from geo-referenced data base system for the managing, assessing and planning of the municipality transportation system. Finally, the advantages and disadvantages of GIS-based Transportation Infrastructure Management Systems for Sariyer Municipality are demonstrated and some proposals for the use of this system are summarized.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Ulaştırma Altyapı Bilgi Sistemleri, Geographical Information System, Transportation Infrastructure Management Systems
Alıntı