Türk Makam Müziği İçin 79-sesli Düzen Ve Kuram Hazırdaki Model İle İcra Arasındaki Örtüşmezliğe Yönelik Bir Çözüm Denemesi

dc.contributor.advisor Beşiroğlu, Şehvar tr_TR
dc.contributor.author Yarman, Ozan tr_TR
dc.contributor.authorID 227553 tr_TR
dc.contributor.department Müzikoloji ve Müzik Teorisi tr_TR
dc.contributor.department Musicology  and Theory of Music en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-03T13:21:40Z
dc.date.available 2017-01-03T13:21:40Z
dc.date.issued 2008
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2008 en_US
dc.description.abstract Arel-Ezgi-Uzdilek? Sistemi ile Türk makam müziği icrası arasında uzun süreden beri var olduğu algılanan uyuşmazlık, ses kayıtlarının bilgisayar çözümlemeleri yoluyla, kesinleştirilmiş bulunmaktadır. Bulgular, Türk makam müziği'ne özgü, ne var ki, hazırdaki kuramın yer vermediği, çok çeşitte ?orta ikili? aralığın, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, bilhassa çalındığını, göstermektedir. Örtüşmezlik, icrada ve eğitimde kullanılan yürürlükteki gayri müsavi 24 perdeli kuramın, makam müziği mirasını Bizans ve Arap Uygarlıkları ile ilişkilendirdiği düşünülen ?çeyrek-tonları? dışarlayacak biçimde kurgulanmasından kaynaklanıyor görünmektedir. Bu çalışmada, yazar, gayri müsavi 24 perdeli taksimatın çalınan aralıkları tümüyle karşılayamayacağını ortaya koymakta, ayrıca, tarihsel ve çağdaş alternatiflerin de, icrada gözlemlenen birçok mikrotonu tatminkar düzeyde yansıtamadığını, bulgulamaktadır; bu nedenlerden dolayı, yazar, 79-sesli yeni bir düzen geliştirmiş olup, bu düzeni, münhasıran tasarlayıp yaptırdığı bir kanuna uyarlamıştır. 79-sesli düzen, makamların eksiksiz temsil edilmesine ve bütünüyle kavranmasına yönelik süregelen sorunların aşılabilmesinde, bir çözüm olarak savunulmaktadır. Anahtar Kelimeler: Türk Makam Müziği, mikroton, 79-sesli düzen, makamat tr_TR
dc.description.abstract The long-standing conflict between the Arel-Ezgi-Uzdilek System and Turkish Maqam Music practice had been established through computer analyses of audio recordings. Results incontrovertibly manifest the conscious employment of multifarious ?middle second? intervals peculiar to the genre, yet, evaded by the current model. It is maintained, that non-conformance arose because the 24-tone Pythagorean theory in effect was specifically engendered to ward off ?quarter-tones? which allegedly affliated the Maqam Music heritage to Byzantine & Arabs. The author debunks the current model for falling short of accomodating played intervals, and predicates furthermore, that historical and contemporary alternatives cannot favourably reflect the plethora of microtones observed in performance, either. On such grounds, a novel 79-tone tuning has been developed and implemented on a unique custom-made qanun by the author. This tuning is defended as a solution to overcome persisting issues regarding the accurate representation and consistent understanding of maqamat. Keywords: Turkish Maqam Music, microtones, 79-tone tuning, maqamat en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12485
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Matematik tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Mathematics en_US
dc.subject Music en_US
dc.title Türk Makam Müziği İçin 79-sesli Düzen Ve Kuram Hazırdaki Model İle İcra Arasındaki Örtüşmezliğe Yönelik Bir Çözüm Denemesi tr_TR
dc.title.alternative 79-tone Tuning & Theory For Turkish Maqam Music As A Solution To The Non-conformance Between Current Model And Practice en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
416022002.pdf
Boyut:
16.94 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama