Potasyum Dihidrojen Fosfatın Nükleasyonunun İletkenlik Takibi İle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yüksel, G. Yıldız tr_TR
dc.contributor.author Sertbaş, Ayşe Kübra tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:18Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:18Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, yüksek sıcaklıktaki doygun KDP çözeltisinin, katkısız ve katkılı ortamlarında bekleme süresi ölçümleri ve politermal yöntemle yarı-kararlı bölge ölçümleri yapılmıştır. Katkı olarak KDP ile ortak iyonlar içeren maddeler kullanılmıştır. Ayrıca kristalizasyon ortamının iletkenliği sürekli ölçülerek, iletkenlik değişimleri ile kristalizasyon kinetiği arasında bir bağlantı kurulmaya çalışılmıştır. KDP’nin bekleme süresine ilişkin ne 200 mL’lik nükleasyon hücresinde ne de deney tüplerinde tekrarlanır sonuçlar elde edilememiştir. Benzer şekilde 200 mL’lik nükleasyon hücresinde potasyum dihidrojen fosfatın nükleasyonuna ait tekrarlanabilir sonuçlar elde edilememiştir. Bununla birlikte iletkenlik takibinin gözle görülen bulanıklık sıcaklığını belirlemede kullanılabilecek bir özellik olduğu sonucuna varılmıştır. 50 mL’lik nükleasyon hücresinde ise politermal yöntemle tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmiştir. Bu hücreyle yapılan deneylerde kullanılan katkılardan sadece KOH katkısı yarı-kararlı bölgeyi daraltmıştır. KDP çözeltisi ile ortak iyonları bulunan katkılardan K3PO4 , genişlik üzerine bir etki yapmazken; MgHPO4, H3PO4 ve Ca(H2PO4)2 sırasıyla artan miktarlarda yarı-kararlı bölgeyi genişletmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to define the crystallization conditions required to produce smooth and as big as possible KDP crystals without causing nucleation and crystal contamination. For this aim, salts which contain common ions with KDP added to the solutions saturated at high temperature, and induction times and metastability limit was measured. Additionally conductivity of the crystallization medium measured continuously. A relation between the change in the conductivity and crystallization kinetics of KDP examined. It is found that to use the conductivity measurement as a control magnitude is possible for experiments in which nucleation observed by naked eye. Recurring results could not be obtained from the 200 mL nucleation cell for both metastability width and induction time. With the 50 mL nucleation cell recurring results obtained and metastability width determined. According to these results as KOH reduce the metastability width, MgHPO4, H3PO4 and Ca(H2PO4)2 enhanced it. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2686
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Potasyum Dihidrojen Fosfat tr_TR
dc.subject Nükleasyon tr_TR
dc.subject Yarı-kararlı Bölge tr_TR
dc.subject Potassium Dihydrogene Phosphate en_US
dc.subject Nucleation en_US
dc.subject Metastability en_US
dc.title Potasyum Dihidrojen Fosfatın Nükleasyonunun İletkenlik Takibi İle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigaton Of Potassium Dihydrogen Phosphates Nucleation By Conductivity Measurements en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
8126.pdf
Boyut:
783.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama