Narlıca Altın Yatağı Bilgisayar Destekli Tasarım Ve Planlaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Doğan, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Ovacık Altın Madeni’nin 3,5 km kuzey doğusunda keşfedilen Narlıca altın yatağının bilgisayar destekli tasarım ve planlaması yapılmıştır. Narlıca altın madeni 2005 yılında tamamen keşfedildiğinde işletilebilir halde 12.648 ons altın rezervine sahiptir. Bu çalışmada bilgisayar destekli madencilik yazılımlarının başında gelen Datamine programı kullanarak cevher yatağının bir blok modeli oluşturulmuş ve bu blok model üzerinden rezerv hesaplamaları yapılmıştır. Elde edilen rezerv sonuçları ve oluşturulan blok model doğrultusunda bir maden yatağının üretim yönteminin nasıl seçileceği üzerinde durulmuş ve seçim kriterleri değerlendirilerek yeraltı üretim yöntemi belirlenmiştir. Değerlendirme sonucu cevher dolgulu ambarlı kazı yöntemi ile üretimin yapılması kararlaştırılmıştır. Cevher dolgulu ambarlı kazı yöntemi ile madenin üretim planlaması yapılmış ve yeraltı madeninin tasarımı Datamine programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
In this study, The computer aided design and planning of Narlica gold deposit, located 3,5 km North-East of Ovacik Gold Mine, was carried out. Narlica gold deposit contains 12.648 ounce gold. Detailed exploration of deposit was completed in 2005. Using Datamine a block model was constracted and reserv of deposit was calculated. After complating the rezerv calculations, and block model of deposit, it was decided to exploit the mine by an underground mining method. Several methods were discussed and finally, it was decided to apply shrinkage stoping method. Again using Datamine program underground mine design study in detail was carried out.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Altın Yatağı, Tasarım ve Planlama, Blok Model, Gold Deposit, Desing and Planning, Block Model
Alıntı