Tedarikçi İlişkileri Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karakış, İsmail
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Satın Alma fonksiyonu, malzeme ve hizmetlerin doğru kalitede, doğru miktarda, doğru zamanda, doğru fiyatla ve doğru kaynaktan sağlanması için çalışan bir işletme aktivitesidir. Malzeme ve/veya hizmet satın alma işlemleri, siparişlerin karşılanması için üretimin aksamamasının yanı sıra tedarik süreci, söz konusu satılan mal ve/veya hizmetler içerisinde maliyet açısından da son derece önemli bir konumdadır. Bu bağlamda, işletmeler hem operasyonel hem de mali performanslarını artırmak adına bu fonksiyona giderek daha fazla odaklanmaktadır. Özellikle son 10 yıl içerisinde küreselleşme ve rekabetin artması ile pazardaki belirsizlikler ve riskler de artmaktadır. Bu durum da şirketleri, tedarik zincirinin aşağı yönünde müşteriler için geliştirilen stratejileri ve gerçekleştirilen ilişki yönetimini, tedarik zincirinin yukarı yönünde tedarikçileri için de gerçekleştirmeye yöneltmiştir. Bu bağlamda, işletmeler müşteri ilişkilerini yönettiği gibi, tedarikçi ilişkilerini de yönetmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucunda bu yönetim işlemini bilgi teknolojileri destekli sistemler çerçevesinde yapmak da söz konusu olmaktadır. Bu çalışmada, son derece yeni bir kavram olan Tedarikçi İlişkileri Yönetimi kavramına odaklanılmış ve bilgi teknolojileri ile tedarikçi ilişkileri yönetiminin uygulaması incelenmiştir.
Purchasing is a function which is trying to provide materials and/or services that have right quality from the right supplier with right quantity and right price at right time. Purchasing of goods and/services is not only important for prevention of the interruption of the production lines to fulfil the orders but also costs of materials and/or services sold. Therefore, companies are focusing on this function more and more in order to improve both operational and financial performance. In the last 10 years, since globalization and competition are increasing, risks and uncertain conditions are also increasing. Because of that reason, companies’ direction is about developing the strategies and having the relationships with the suppliers which are existing upstream of supply chain as the same as the customers that are existing downstream of supply chain. Hence, companies have to manage the relationships with the suppliers like customer relationship management. Moreover, because of the rapid technological improvements, this management activity would be handled by the systems that are supported by information technologies. In this study, it is focused on Supplier Relationship Management, a recent concept, and its applications with information technology have been researched.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Satın Alma, Tedarik, Tedarikçi İlişkileri Yönetimi, Purchasing, Procurement, Supplier Relationship Management
Alıntı