Polielektrolitlerin Küçük Molekül Ağırlıklı Tuzlarla Etkileşimi

dc.contributor.advisor Tulun, Tülay tr_TR
dc.contributor.author Aydın, Muhammed tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:19Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:19Z
dc.date.issued 2009-07-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Polimer zincirinde iyonik gruplar içeren ve elektrolit özellikleri taşıyan makromoleküllere polielektrolit denir. Polielektrolitler polar çözücülerde çözünürler. Orta derecede zayıf asidik ve bazik özelliklere sahip poli iyonların seyreltik sulu çözeltideki reaksiyonlarının incelenmesi doğal ve sentetik polimerlerin yapısal karakteristiklerinin öğrenilmesinden başka, biyolojik sistemlerdeki makromoleküller ile küçük moleküllerin(tuzların) etkileşimlerinin anlaşılmasına olanak verecektir. Polielektrolitler, akademik ve endüstriyel alanda oldukça değişik ve yaygın alanlarda kullanılmaktadır. Bu Çalışmada canlı organizmalardaki sulu elektrolit dengeleri dikkate alınarak suda çözünen polielektrolitler seçilmiştir. Polianyon olarak seçilen poli(sodyumfosfat)’ın canlılardaki biyolojik fonksiyonlarının önemi dikkat çeken önemli bir faktördür. Kondüktometrik, viskometrik ve potansiyometrik yöntemler kullanılarak poli(allilaminhidroklorür) (polikatyon) ve poli(sodyumfosfat) (polianyon)’un küçük molekül ağırlıklı tuzlar olan NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4 ve CaCl2 ile etkileşimleri, poli iyon ve tuz konsantrasyonları, iyonik şiddet, pH parametreleri dikkate alınarak incelenmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmayla canlı organizmadaki doğal poli iyonların mikro iyonlarla etkileşim mekanizmalarının yapısal özelliklerinin anlaşılması için bir model oluşturmak ve biyotıpta yeni materyallerin uygulanmasına olanak veren bilgilerin kazanılması amaçlanmıştır Sonuçların değerlendirilmesi, kondüktometrik ve viskometrik çalışmalardan elde edilen bağlanma şekli, ve bağlanma derecesi tayininden elde edilen bağlanma kuvveti ve termodinamik karakteristiklerine dayanılarak belirlenmiştir. Düşük molekül ağırlıklı çeşitli tuz iyonlarının ve karşı iyonların küçük bir fraksiyonunun sarmal poliiyonun açık uçlarında ve serbest poliyon üzerinde condense olduğu(site binding) büyük fraksiyonların ise poliiyon etrafında kondanse (territorial binding) olduğu kabul edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Polyelectrolytes are polymers whose repeating units bear an electrolyte group. These groups will dissociate in aqueous solutions, making the polymers charged. Charged molecular chains, commonly present in soft matter systems, play a fundamental role in determining structure, stability and the interactions of various molecular assemblies.The unique properties of polyelectrolytes are being explotted in a wide range of technological and industrial fields. Both natural and synthetic polyelectrolytes are used in a variety of industries. In this study interaction between poly(sodiumphosphate), poly(allyamine hydrocholoride and low molecular salts of NaCl, Na2SO4, KCl, K2SO4 and CaCl2 were investigated. The interaction with polyions and low molecular salts was followed by conductometric and viscometric measurements depending on the parametrs of polyions concentrations, ionic strength, pH and the types of microcations and anions. In the results, the type of binding, binding strength and thermodynamic characteristics were given. In the results, the type of binding, binding strength and thermodynamic characteristics evaluated,and it was concluded that some fractions of the coions and counter ions can be distributed either on the open part of coiled polyion(site binding) and condensed also onto the free polyion or most of them are distributed around the polyions as an excess charge (territorial binding) equal to but opposite sign of the effective charge of polyions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7518
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject polyelektrolitler tr_TR
dc.subject küçük molekül ağırlıklı tuzlar tr_TR
dc.subject poli iyon tr_TR
dc.subject Polyelectrolytes en_US
dc.subject Low molecular salts en_US
dc.subject Polyion en_US
dc.title Polielektrolitlerin Küçük Molekül Ağırlıklı Tuzlarla Etkileşimi tr_TR
dc.title.alternative Interaction Between Polyelectrolytes And Low Molecular Weight Salts en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9658.pdf
Boyut:
1.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama