Aminosilan İle Modifiye Edilmiş Üretan Yağı/titan Hibrit Filmleri Sentezlenmesi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-19
Yazarlar
Cumurcu, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, titanyum izopropoxide (TIP) temelli kısım alkoxysilan ile birlikte trigliserit yapısına bağlanarak yeni bir yağ bazlı bağlayıcı sentezlenmiştir. Bu amaçla 3-aminopropiltrietoxysilan (APES)’ ın kısmi gliserit ve toluen diisosiyanat varlığındaki reaksiyonundan alkoxysilan ile modifiye edilmiş üretan yağı sentezlenir. Daha sonra yapıya TIP, AFUO’ nun alkoxy gruplarının TIP’ nın isopropoxide gruplarıyla verdiği sol-gel reaksiyonlarıyla katılır. Bu proses cam üzerinde neme doyurulmuş ince filimlere oda sıcaklığında uygulanır. Daha sonra kondenzasyon reaksiyonlarının tamamlanması için filmler 100 ºC de fırında bekletilir. En iyi film özelliklerini gösterecek bağlayıcının bulunması için optimum Ti miktarı belirlenir. Organik ve inorganik yapılar arasındaki kimyasal bağ FTIR ile ispatlanmıştır. Klasik üretan yağlarına kıyasla bu modifiye edilmiş üretan yağların daha iyi film özellikleri gösterdiği anlaşılmıştır.
In the present study, TiO2, as inorganic domain, was combined with triglyceride oil together with alkoxysilane as a new material for oil based binder. For this propose, aminosilane-functionalized urethane oil was firstly synthesized by the reaction of APES and partial gyceride mixture with toluene diisocyanate. Then, this intermediate was combined with titanium tetraisopropoxide by sol-gel reaction between alkoxy groups of the Si and Ti compounds. This process was applied on the moisture saturated thin films on a glass plate at room temperature. Then, the sol-gel procedure was completed by condensation reactions of Si−OH and Ti−OH groups at 100 ºC. For the best performance as a coating binder, the optimum Ti content was determined. Chemical bonding between titania domain and the polymer matrices was proved by FTIR. It was observed from the film tests that the hybrid composite coatings exhibited better adhesion, alkali resistance and water resistance compare to classical urethane oil.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
bağlayıcılar, sol-gel prosesi, hibrit malzeme, Coating, Sol-gel process, hybrid material
Alıntı