Dağardı (kütahya) Bölgesi Gömülü Antimon Birikimlerinin Toprak Jeokimyası Prospeksiyonu İle Saptanması

dc.contributor.advisor Kumral, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Karabel, Salih Burak tr_TR
dc.contributor.authorID 460393 tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-02-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-12T17:33:38Z
dc.date.available 2015-06-12T17:33:38Z
dc.date.issued 2013-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Kütahya-Dağardı Bölgesinde çok sayıda Antimon Zuhuru bulunmaktadır. Geçmiş zamanlarda sondaj, arama galerileri ve yarmalar açılmış ufak ölçekli üretimler yapılmış olmasına rağmen, Türkiye genelinde bu zamana kadar büyük ölçekli bir üretim mevcut değildir.Dağardı Bölgesi Tavşanlı ve Afyon Zonları arasındaki sınırı oluşturuan eklenir prizmadır. Paleozoik Metamorfikler gözlenen en yaşlı birimdir ve temeli oluşturur. Metamorfikler Eğrigöz Granitoidinin çevresinde gözlemlenir. Jura Kireçtaşları çalışma alanında topoğrafik yükseltileri oluşturur ve çalışma alanında alt dokanağı görülememiştir. Tüm kireçtaşı dokanakları tektoniktir. Kretase Ofiyolitli karmaşık seri tektonik olarak kireçtaşının üzerine yerleşir. Eğrigöz Granitoidi metamorfikleri ve kireçtaşlarını keserek Eosen de yerleşmiştir. Neojen volkano-sedimentar kayaçlar ofiyolitik kayaçları ve kireçtaşlarını açısal uyumsuzlukla örter.Jeokimyasal davranışından dolayı antimonu sondaj ile aramak çok riskli ve maliyetlidir. Galeri ve yarmalar yereldir. Antimon jeokimyası elverişli olduğundan problemi daha geniş ölçekte çözmesi için jeokimyasal toprak prospeksiyonunun uygulanabilirliği araştırılmıştır. Amacımız antimon zuhurlarının gözüktüğü yerlerde jeokimyasal toprak prospeksiyonu yaparak hedef belirlemektir. Bu yöntem ile üç adet anomali bölgesi tespit edilmiştir. Silisleşme, kireçtaşı-ofiyolit dokanağı ve jeokimyasal toprak prospeksiyon anomalisi bir alanda kesismiştir. En büyük anomali alanı doğru akım-özdirenç jeofizik yöntemi ile daha detay çalışılmıştır. Olumlu sonuç doğrultusunda bu alan kazılmıştır ve antimon cevherleşmesi kireçtaşı dokanağındaki silisifiye zonda arjilik-yarı propillitik alterasyon ile beraber bulunmuştur. Bu çalışmada uygulanan yöntem kireçtaşı yüzeyleri boyunca görülen düzensiz yumrular halinde oluşmuş yataklar üzerine uygulanmıştır ve elde edilen sonuçlar bu özellikteki yataklanma şartları için karakteristiktir. tr_TR
dc.description.abstract Kütahya-Dağardı Region has many reported antimony mineralization. Previous diamond core drillings, driven adits and trench on sites that has mineralization signs could not find satisfcatory results. Turkey still does not have an important antimony production. Because of its fluid mobile nature to solve the problem in broader spectrum applicabiliy of geochemical soil prospection is investigated. Dagardı Region composes the border between Tavsanlı and Afyon Zone as an accretionary prism. Paleozoic Metamorphic rocks are the oldest observed unit and comprise the basement. Metamorphics encircle the Egrigoz granitoid. Jurassic Limestone constitute the topographic heights in study field and lower contact is not observable. All the contacts limestone has are tectonic. Cretaceous Ophiolitic Dağardı Melange is tectonically emplaced over Limestone. Egrigoz Granitoid is emplaced in Eocene and cut both metamorphic rocks and autohocton limestones. Neogene volcano-sedimentary rocks covers the ophiolitic rocks and limestone as an angular unconformity. Our aim is to define target by making geochemical soil prospecting in region where mineralization signs are reported. With this method 3 anomolous region is identified in area where silisification, limestone-ophiolite tectonic contacts and geochemical soil prospection anomalies are all intersect in one region. This biggest anomaly region is further studied by geophysical direct current-resistivity method. This region is excavated and antimony mineralization is found in siliceous zone of limestone contact with sub propyllitic-argillic alteration halo. Method in this study is applied to mineralization that is seen as irregular lumps in limestone-ophiolite contacts only and results are characteristic for only these conditions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5001
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Antimon tr_TR
dc.subject Arama tr_TR
dc.subject Toprak tr_TR
dc.subject Prospeksiyon tr_TR
dc.subject Jeokimya tr_TR
dc.subject Dağardı tr_TR
dc.subject Kütahya tr_TR
dc.subject Akıcı tr_TR
dc.subject Hareketli tr_TR
dc.subject Mobil tr_TR
dc.subject Eşik tr_TR
dc.subject Uçucu tr_TR
dc.subject AAS. tr_TR
dc.subject Antimony en_US
dc.subject Exploration en_US
dc.subject Soil en_US
dc.subject Prospection en_US
dc.subject Geochemistry en_US
dc.subject Dağardı en_US
dc.subject Kütahya en_US
dc.subject Mobility en_US
dc.subject Fluid mobile en_US
dc.subject Threshold en_US
dc.subject Volatile en_US
dc.subject AAS en_US
dc.title Dağardı (kütahya) Bölgesi Gömülü Antimon Birikimlerinin Toprak Jeokimyası Prospeksiyonu İle Saptanması tr_TR
dc.title.alternative Geochemical Soil Prospection For Locating Burried Antimony Deposits Around Dağardi (kütahya) Region en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
13304.pdf
Boyut:
14.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama