Puzolanik Malzemelerin Betonun Basınç Dayanımı Ve Klor Iyonu Geçirimliliğine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-13
Yazarlar
Türkoğlu, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada puzolanik malzemelerin betonun basınç dayanımına ve klor iyonu geçirimliliğine etkisi araştırıldı. Yapılan deneysel çalışmada tras ve cüruf kullanıldı. Üretilen karışımlarda klor iyonu geçirimliliğini incelemek adına, elektriksel özdirenç, hızlı klor, bulk diffusion ve ıslanma-kuruma deneyleri yapıldı. Elde edilen sonuçlar, tras ve cüruf gibi puzolanik malzemelerin betonun klor iyonu geçirimliliğini önemli oranda düşürdüğünü ortaya koydu. Puzolanik malzemelerin karışımlardaki oranlarının artması ile, elektriksel özdirençlerinin büyük ölçüde arttığı, hızlı klor geçirimliliğinin de önemli derecede düştüğü gözlendi. Karışımların basınç dayanımının, klor geçirimliliği ile kıyaslandığında puzolanlardan nispeten daha az etkilendiği gözlendi. Deneyler ilerleyen yaşlarda tekrarlanarak, kür sürelerinin basınç mukavemeti ve klor geçirimliliği üzerindeki etkisi de irdelendi. Servis ömrü boyunca, klor etkisi altında durabilite kayıplarına uğrayacak yapılar için, puzolan katkılı üretimlerin yapı maliyeti içerisindeki etkisi araştırıldı. Neticede tras ve cüruf gibi puzolanik katkı malzemesi kullanımı ile durabilite artışı ve beton üretiminde önemli maliyet düşüşleri sağlamaktadır.
In this study, the effects of puzzolanic materials on the compressive strength and the chloride ion permeability of concrete were investigated. In the experimental study Portland cement was partially replaced by trass and ground granulated blust furnace slag. In order to determine the chloride permeability of mixtures; electrical resistivity, ASTM C1202, bulk diffusion and wetting-drying tests were performed. Compressive strengths of the specimens were also obtained. The results obtained demonstrated that puzzolanic materials such as trass and slag substantially reduced the chloride permeability of concrete. With the increase in the ratio of the pozzolanic materials in the mixture, the electrical resistivity is greatly increased. Rapid chloride permeability and bulk diffusion, however, were reduced significantly. Compared to the chloride permeability, compressive strength is less affected from the use of pozzolanic materials. By the inclusion of the pozzolans into the mixture, the compressive strength increased slightly, yet increasing the amount of pozzolans caused rapid reduction in strength of mixture. Effects of the pozzolans on the life-cycle cost of a typical structure was investigated. As a result, with the use of puzzolanic materials such as trass and ground granulated blust furnace slag, increases durability and provides significant cost savings in the production of concrete.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
puzolanlı çimento, dayanıklılık, klor geçirimliliği, pozzolanic cement, durability, chloride permeability
Alıntı