Eksenel Fonksiyonel Derecelenmiş Kirişlerin Titreşim Ve Burkulma Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Filiz, Seçkin
Aydoğdu, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Fonksiyonel Derecelendirilmiş Kirişler, plaklar ve kabuklarda istenilen doğrultuda malzeme özellikleri değiştirilebildiği için mühendislik uygulamalarında kullanımı son yıllarda gittikçe artmıştır. Bu derecelendirme ile kompozit malzeme içerisinde gerilme dağılımları sürekli bir hale getirilebilmektedir.
Bu çalışmada eksenel fonksiyonel derecelendirilmiş kirişlerin, değişik sınır koşullarındaki titreşim ve burkulma davranışları incelenmektedir. Kritik burkulma yükü ve frekanslar Ritz Metodu yardımıyla bulunmaktadır. Yer değiştirmeler basit cebirsel fonksiyonlar olarak ele alınmıştır. Malzeme özellikleri eksen doğrultusunda bir fonksiyona uygun değiştirilerek, değişik malzeme özellikleri ve değişik fiziksel sonuçlar elde edilmiştir.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2015
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2015
Anahtar kelimeler
Alıntı