Ticari Taşıt Aerodinamiğinin Temelleri Ve Sayısal Yöntemlerle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arslan, Mehmet Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ticari taşıtların mekanik ve aerodinamik özelliklerinin incelenmesinin ardından seçilen bir araç geometrisinin arka kısmındaki akış karakteristikleri Sayısal Akışkanlar Dinamiği yöntemleri ile incelenmiştir. Bulunan SAD sonuçlarının yayınlanmış literatür bilgileri ışığında konfirme edilmesinin ardından aracın arka kısmındaki akışın düzeltilmesiyle ilgili mühendislik çözümleri ortaya konmuş ve önerilerin aerodinamik katkıları SAD yöntemleri ile ispat edilmiştir.
In this study, as a result of the theoretical investigations of the mechanical and aerodynamical properties of commercial vehicles; flow characteristics behind a chosen commercial vehicle geometry have been identified with the aid of Computational Fluid Dynamics methods. CFD results of the solution domain have been confirmed by the published literature sources. After the verification of the numerical investigations; the air flow characteristics behind the bluff body structure have been optimized and improved by engineering solutions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Aerodinamik, Ticari Taşıt, Sayısal Akışkanlar Dinamiği, Aerodynamics, Commercial Vehicle, Computational Fluid Dynamics
Alıntı