Tarihi Yarımada İçerisinde Bulunan Hanlar Bölgesi’nin Kentsel Tasarım İlkeleri Açısından İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-12-22
Yazarlar
Akça, Melek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’un tarihi ticaret çekirdeğini oluşturan, özgün yapı yoğunluğu, korunmuş sokak dokusu ve mimari özellikleri ile 1. Derece Koruma Bölgesi içerisinde yer alan dünyadaki tek örnek olmasından dolayı Hanlar Bölgesi incelenmiştir. Hanlar Bölgesi taşımış olduğu tarihi ve ticari kimlik ile Tarihi Yarımada’nın ve İstanbul’un en önemli ve canlı ticaret merkezlerinden biri konumundadır. Ancak günümüzde Hanlar Bölgesi geçmişteki özelliklerini kaybetmiş ve köhnemeye başlamıştır. Hanlar Bölgesi’nin tekrar eski canlılığına kavuşabilmesi için yapılması gerekli olan kentsel tasarım projelerinde kullanılmak üzere altlık oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla Hanlar Bölgesi’nin ve han mimarisinin tarihi gelişimi incelenmiş, bölgede yapılan analiz çalışmaları ve fonksiyon planlamasına yer verilmiş ayrıca bölge, kentsel tasarım ilkeleri açısından incelenmiştir.
Throughout this study Hanlar Region which constitutes the historical core of trade is examined because it is the sole sample all around the world which takes place among first degree conservation zone due to its preserved specific street structure and architectural features. Hanlar Region is the most important and vivacious trade center of historical Peninsula and Istanbul with the historical and commercial identity it bears. However, today Hanlar Region has begun to lose its past characteristics and become dilapidated. The base which will be used in the urban design projects aimed at giving Hanlar Region its past vivacious again, is tried to be constituted. For this purpose the Hanlar Region and inn architecture has been examined; the analyses conducted in the region and function planning are given place, furthermore the region is examined in terms of urban design principles.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kentsel Mekan, Kentsel Tasarım İlkeleri, Tarihi Yarımada, Hanlar, Urban Space, Urban Design Principles, Historical Peninsula, Hanlar Region
Alıntı