Otomotiv Sektöründe Proje Yönetimi Ve Proje İşgücü Planlaması

dc.contributor.advisor Cebeci, Ufuk tr_TR
dc.contributor.author Toprak, Hasan Serdar tr_TR
dc.contributor.department Mühendislik Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Engineering Management en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-26T13:22:22Z
dc.date.available 2015-05-26T13:22:22Z
dc.date.issued 2010-03-02 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Firmalar açısından yenilik ve gelişme vazgeçilmez iki kavram olarak karşımıza çıkmaktadır ancak bu süreçte maliyetlerini ölçmek ve kontrol altında tutmak büyük önem taşımaktadır. 2009 yılında baş gösteren global ekonomik kriz de maliyet azaltıcı önlemlerin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bu çalışmada, küreselleşen dünya ve artan rekabet koşullarında yeni ürün geliştirme veya ürün yenileme, iyileştirme kapsamında yürütülen proje yönetimi çalışmaları ele alınmış ve proje işgücü planlamasının önemi vurgulanmıştır. Proje işgücü planlaması hakkında teorik bilgilerin yanında, Türkiye’nin önde gelen otomotiv firmalarından birinde gerçekleştirilen, proje işgücü planlaması ve standardizasyonu uygulaması hakkında bilgi verilmiştir. Özellikle otomotiv sektörü gibi, sürekli yenilik gerektiren ve projelerin yoğun olarak yürütülmesi gereken sektörlerde, proje işgücü gereksiniminin proje yoğunluğuna yani dönemlere göre dalgalanması sebebiyle bu durum firmalar açısından problem teşkil etmektedir. Çalışmada öncelikle mevcut durum analizi yapılarak ulaşılmak istenen seviyeyle aradaki farklılıklar tespit edilmiş ve bir aksiyon planı çerçevesinde model kurulmuştur. İlk olarak projeyle ilişkili bütün bölümlerin temel işgücü standartları belirlenmiş ve aynı zamanda parametreler de belirlenerek farklı projelere ilişkin parametrik değerlendirmeler ve öngörüler yapılabilen bir sistem kurulmuştur. Kurulan işgücü optimizasyon modeli sayesinde ise standartlara ve parametrik kriterlere göre hesaplanan proje işgücü gereksiniminin belirli kısıt ve kriterler altında minimum maliyette ne şekilde karşılanabileceği gösterilmiştir. Bu çalışmayla ortaya konulan uygulama ve yöntem sayesinde firmalar açısından bu süreci yönetmek daha kolay ve efektif hale gelmektedir. Uygulama otomotiv sektöründe yaplmış olmasına rağmen, proje iş gücü gereksinimi benzer yapıda olan farklı sektörlerde de uygulanabilir bir çalışmadır. tr_TR
dc.description.abstract It is obvious that innovation and development are indispensable for the companies but at the same time, measuring and controlling costs are also very important. 2009 global economic crisis also showed that measuring costs and making cost reduction activities is very vital. In this study, due to glabalization and increasing competitive environment, new product development or product innovation, enhancement related project management subject is mentioned and the importance of project manpower planning is emphasized. Besides theoretical informations about project manpower planning, a practical application example which was performed at one of the prominent automotive companies located at Turkey is explained. Especially for some industries such as automotive industry which requires never ending improvement and continuous project management, fluctuation of project manpower requirement is causing some problems for the companies. In this study, firstly by making current situation analysis, the gap between current situation and target is determined and after that an action plan is set up. For all project related parties, not only standart project manpower requirement is determined, but also parametric structure is set to enable different project evaluation. With the project manpower optimization model, manpower requirement which was calcuated according to standarts and parameteres is fulfilled by assuring minimum cost under some special criterias and constraints. The application methodology which is performed in this study enables these companies to manage this process in more effective and easy way. Althoug, this study is performed for automotive industry, it is applicable for some similar structured industries as well. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3197
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Proje Yönetimi tr_TR
dc.subject Otomotiv Sektörü tr_TR
dc.subject İşgücü Optimizasyonu tr_TR
dc.subject Project Management en_US
dc.subject Automotive Industry en_US
dc.subject Manpower Optimization en_US
dc.title Otomotiv Sektöründe Proje Yönetimi Ve Proje İşgücü Planlaması tr_TR
dc.title.alternative Project Management In Automotive Industry And Project Manpower Planning en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10191.pdf
Boyut:
732.71 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama