Granüle Yüksek Fırın Curuflarının Karo Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması

dc.contributor.advisor Öveçoğlu, M. Lütfi tr_TR
dc.contributor.author Baycık, Serdar tr_TR
dc.contributor.department Seramik tr_TR
dc.contributor.department Ceramics en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-14T14:31:23Z
dc.date.available 2015-08-14T14:31:23Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikasının yan ürünü olan, demir-çelik curufunun, seramik endüstrisinde hammadde olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan çalışmalarda; laboratuar ve endüstriyel koşullarda, sır ve masse uygulama çalışmaları yapılmıştır. Sır çalışmasında; demir-çelik curufunun, daha önceden belirlenmiş olan sır kompozisyonuna uygun olarak, fritleştirilmesi öngörülmüştür. Bunun için, %40 demir-çelik curufu, %34 kuvars, %20 boraks, %3 borik asit, %3 soda olacak şekilde ve tamamen kuru olarak bir karışım hazırlanarak frit ergitmesi gerçekleştirilmiştir. Üretilen bu curuf-frit ve diğer sır hammaddeleri kullanılarak, öngörülen sır kompozisyonları hazırlanmış ve Söğüt Seramik San. A.Ş.’ de üretilen duvar karoları üzerinde denenmiştir. Değişik oranlarda hazırlanan yüksek fırın curufu ile yapılan masse çalışmalarında, pişme sıcaklığının düşürülebildiği ve teorik kimyasal analizlerle XRF kimyasal analiz sonuçlarının yüksek oranda yakın olduğu, boyut değişimlerinin standart duvar karoları ile yaklaşık aynı sonuçları verdiği ve mukavemet açısından da curuf katkılı masse örneklerinin standart duvar karosu masselerine oranla %20 daha yüksek olduğu görülmüştür. Ancak curuf katkılı masse denemelerinde, curuftan kaynaklanan yoğun bir gaz çıkışının oluştuğu görülmüştür. Bu gaz çıkışı, üretilen malzemelerin yüzeylerinde istenmeyen bozulmalara sebep olmuştur. Bu da curufun, duvar karosu masse üretiminde kullanılmasını güçleştirmektedir. Aynı sonuçlar sır çalışmalarında da görülmüştür. Gelecek çalışmalarda curufun; yüksek fırın çıkışındaki sıcaklığını henüz kaybetmeden, kükürt giderme prosesi uygulanarak, seramik sektöründe özellikle de masse kompozisyonlarında değerlendirilebilmesinin mümkün olabileceği kanaatine varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study contains the results of various tests, which were carried out in order to use EREĞLİ BLAST FURNACE SLAG in wall-tile industry as a main raw material additive. This study could be divided into two parts; the first part is laboratory scale study and the second is pilot plant production study. The blast furnace slag (BFS) was used as mainly CaO, Al2O3, MgO and SiO2 source up to 35% in main body (MASSE) and 40% in glaze composition. The BFS was mixed with the other raw materials to obtain actual body compositions. The prepared body powders were pressed to obtain 5,5 cm x 11,5 cm size wall-tile plates. Some of these plates were glazed and fired in a roller fast firing furnace in Söğüt A.Ş. Company. From the BFS, a new type frit composition was designed with the composition of 40% BFS, 34%Quartz, 20% Borax, 3% Boric Acid and 3 % Soda Ash. The components were dry mixed and fused in a graphite pot at about 1250 0C in a fuel oil fired batch furnace. This frit is called as a SLAG-FRIT. The laboratory and the industrial studies showed similar results. The prepared mixtures were chemically analysed using XRF system. About 20% strength improvement in the tiles was observed. While the wall-tiles were fired, extra gas formation was seen. This affected the wall-tile surfaces as boiled like morphology. This type of morphology makes the BFS impossible to use in the tile industry. This is a main result of this study. With the positive results, if the BFS’ s gas problem is solved, the BFS will be a useful raw material for the industry. The aim of the future study is to eliminate gas formation and its influence on the tiles. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8413
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Karo tr_TR
dc.subject Curuf tr_TR
dc.subject Frit tr_TR
dc.subject Seramik tr_TR
dc.subject masse tr_TR
dc.subject Sır tr_TR
dc.subject Monoporosa tr_TR
dc.subject Wall-tile en_US
dc.subject Slag en_US
dc.subject Frit en_US
dc.subject Ceramic en_US
dc.subject Masse en_US
dc.subject Glaze en_US
dc.subject Monoporosa en_US
dc.title Granüle Yüksek Fırın Curuflarının Karo Sektöründe Kullanılabilirliğinin Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Research Of The Utilization Of Granulated Blast Furnace Slag For Wall-tile Industry en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1770.pdf
Boyut:
4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama