Sun’ın Java Idl Derleyicisinin, Statik Çağrı Arayüzü Kullanılarak Hizalama/geri Hizalama Başarımının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayar, Tacettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada dağıtılmış sistemler ve bu sistemlerin kullanıcılarının işlerini kolaylaştırmak için yazılmış olan aracı birim denilen yazılımlar tanımlanmıştır. Bu aracı birimlerden biri, belirtmeleri Nesne Yönetim Grubu (OMG) tarafından yayınlanan Genel Nesne İstek Aracısı Mimarisi (CORBA)’dır. CORBA’nın yapısı incelenmiştir, kullanıcıların işlerini kolaylaştırmak için sunduğu hizmetler görülmüş ve CORBA’ya has bazı yapılar tanımlanmıştır. SUN’ın Java IDL Derleyicisi CORBA’nın en yaygın Java gerçeklemelerinden biridir. Java 2 SDK ile birlikte gelmektedir ve bedavadır. Bu ürünün hizalama/geri hizalama başarımını inceledik. Elde ettiğimiz sonuçlar, kuramsal çıkarımlarla tutarlılık göstermektedir.
In this study, distributed systems and the software, called a middleware, written to ease the work of users of these systems is described. One of these middlewares is Common Object Request Broker Architecture (CORBA), whose specifications are published by Object Management Group (OMG). The structure of CORBA is analysed, services it offers to ease the job of its users are seen and some constructs which are special to CORBA are described. SUN’s Java IDL Compiler is one of the most common Java implementations of CORBA. It comes with Java 2 SDK and freely available. We analyzed the marshalling/demarshalling performance of this product. The results we obtained seems consistent with the theoretical conclusions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Dağıtılmış Nesneler, Aracı Birim, CORBA, Ölçütleme, Distributed Objects, Middleware, CORBA, Benchmarkin
Alıntı