Katyonik Halka Açılması Ve Atom Transfer Radikal Polimerizasyon Yöntemleri İle Diblok Kopolimerlerin Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Narsisoğlu, Nadin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yaşayan polimerizasyon tekniklerinin en etkili ve uyumlu olduğu polimer sentez alanlarından birisi blok kopolimer sentezidir. Bu teknikler içinde en etkili olanı, elde edilen polimerlerin molekül ağırlığı ve uç grup kontrolünün sağlandığı atom transfer radikal polimerizasyonudur (ATRP). 2-oxazolinlerin katyonik halka açılması polimerizasyonu ‘yaşayan’ karakterlidir. 2-Okzazolinler, polimerik materyallerin mimari yapılarının kontrolü için yararlı bileşiklerdir. Okzazolin polimerlerinin çeşitli uygulamaları blok ve graft kopolimerlerinin sentezine dayanır. Bu çalışmada, makrobaşlatıcı kullanılarak 2-etil-2-okzazolinin katyonik halka açılması polimerizasyonu ile amfifilik diblok kopolimerlerin sentezi anlatılmıştır. Poli(metil metakrilat) (PMMA) ve polistiren (PSt) makrobaşlatıcıları ATRP ile sentezlenmiş ve 2-etil-2-okzazolin monomerinin katyonik halka açılması polimerizasyonunda kullanılmıştır. Bu yolla poli(metil metakrilat-b-2-etil-2-okzazolin) (P(MMA-b-EtOZO)) ve poli(stiren-b-2-etil-2-okzazolin) (P(St-b-EtOZO)) blok kopolimerleri sentezlenmiştir.
The synthesis of block copolymers is obviously one of the polymer synthesis areas where living polymerization techniques are most effective and convenient. Among these techniques atom transfer radical polymerization (ATRP) is effective for the controlled molecular weight and chain end functionality. cationic ring opening polymerization (CROP) of 2-oxazolines occurs through a ‘living’ form. 2-oxazolines are useful compounds for the architectural control of polymeric material. Various applications of oxazoline polymers are based on the structures of block and graft copolymers. In the present study, the synthesis of amphiphilic diblock copolymers via cationic ring opening polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline is described using a prepolymer(macroinitiator). Poly(methyl methacrylate) (PMMA) and polystyrene (PSt) macroinitiators were synthesised by ATRP and used in the cationic ring opening polymerization of 2-ethyl-2-oxazoline to produce poly(methyl methacrylate-b-2-ethyl-2-oxazoline) (P(MMA-b-EtOZO)) and poly(styrene-b-2-ethyl-2-oxazoline) (P(St-b-EtOZO)) block copolymers.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
ATRP, Katyonik Halka Açılması Polimerizasyonu, 2-etil-2-oxazoline, Metilmetakrilat, Stiren, ATRP, CROP, 2-Ethyl-2-oxazoline, Methyl Methacrylate, Polystyrene
Alıntı