Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Beşiktaş Örneği

dc.contributor.advisor Türkoğlu, Handan tr_TR
dc.contributor.author Korkmaz, Elif tr_TR
dc.contributor.department Şehirsel Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Urban Design en_US
dc.date 2001 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-17T15:43:55Z
dc.date.available 2015-12-17T15:43:55Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada amaç; kentsel açık alanların kullanıcılarca nasıl değerlendirildiğini irdelemek ve sonuçların bu tür alanların tasarımında kullanılabilirliğini değerlendirmektir. Bu amaçla, alan araştırması için seçilen Beşiktaş Merkez Bölgesi’nde anket uygulaması yapılmıştır. Kentsel açık alan kavramının tanımı, sınıflandırılması yapılmış ve tasarım kriterleri tanımlanmıştır. Kullanıcıların kentsel açık mekanları değerlendirmeleri ve kentsel açık alanlarla iligili araştırma yöntemleri kuramsal çerçevede anlatılmaktadır. Yapılan benzer araştırma örnekleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına dayanarak ortaya çıkan ve çevre kalitesinin en önemli unsurları olarak karşımıza çıkan karakteristikler tanımlanmıştır. Beşiktaş İlçesi’nin konumu ve demografik yapısı, Beşiktaş Merkez Bölgesi’nin tarihsel gelişimi, bölgede yer alan kentsel açık alanların İstanbul için önemi, bölgenin tasarım kriterleri açısından değerlendirilmesi yapılmıştır. Beşiktaş Merkez Bölgesi’nde tespit edilen onüç kentsel açık alanda anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS istatistik programı kullanılmıştır. Sonuç olarak, kullanıcılarca yapılan değerlendirmelerin tasarım açısından önemi ve tasarım kriterlerinin bu değerlendirmelere göre geliştirilmeleri gerekliliği vurgulanmaktadır tr_TR
dc.description.abstract The purposes of this study are listed as; to determine how users evaluate urban open spaces, the urban open space user’s demands and evaluations and to determine the usefulness of results of evaluations for planning-design studies of urban open spaces. In that way, the use of open spaces and needs of user’s are being tried to determine by application of inquiry in Beşiktaş Central District which is chosen as a case study. The definitions and characteristics of urban open spaces, the classification of urban open spaces and the design criterias of urban open spaces were presented. The theoretical informations of how users evaluate urban open spaces are studied. Design models were presented. Also the case studies, researches and methodological researches of urban open spaces were explained. Then as a result of the researches of urban open spaces, the characteristics of urban open space’s quality were studied. The physical characteristics and the development of the population of Beşiktaş were presented. The general explanations of historical development of Beşiktaş Central District, the evaluations of urban open space’s importance for İstanbul, the evaluations of urban open spaces in Beşiktaş Central District according to design principles were presented. Questionnaire made in thirteen different urban open spaces in Beşiktaş Central District. After that the data entered into the computer. The program to be used is statistical package program SPSS. Finally, it is determined that, demands and evaluations of users are important in designing, planning and management of urban open spaces and design criterias should be developed according to user’s evaluations. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11705
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science And Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kentsel açık alan tr_TR
dc.subject kullanıcı istekleri tr_TR
dc.subject kullanıcı değerlendirmeleri tr_TR
dc.subject Urban open spaces en_US
dc.subject user’s demands en_US
dc.subject user’s evaluations en_US
dc.title Kentsel Açık Alanların Kullanıcılar Tarafından Değerlendirilmesi: Beşiktaş Örneği tr_TR
dc.title.alternative User’s Evaluations Of Urban Open Spaces: Beşiktaş Sample en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
79.pdf
Boyut:
41.59 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama