Jeodezik Veri Tabanı Tasarımı Ve Web Tabanlı Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özaslan, Özgür
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde yapılan çalışma doğrudan CBS ile ilgili olmamakla birlikte, CBS’nin temel altlığı olan haritanın üretim ve güncelleştirme aşamalarında kullanılan jeodezik ölçmelerin, ilişkisel veri tabanı ortamında nasıl tutulabileceğini, bu veri tabanının yönetimi için web tabanlı bir arayüzün nasıl hazırlanabileceğini anlatmaktadır. Diğer taraftan bu çalışmada anlatılan veri modelleri ve veri yapıları, CBS yazılımlarında veya CBS yazılımları ile kullanılabilen veri tabanı yazılımlarında da kullanıldıklarından CBS’nin veri tabanı bileşeninin anlaşılmasında faydalı olacaklardır. Bu çalışmada jeodezik veri tabanı kavramsal olarak, ilişkisel veri modeli kullanılarak tasarlanmış ve sonuçta ortaya çıkan fiziksel model MySQL veri tabanı yazılımına aktarılmıştır. MySQL’e aktarılan veri tabanı yapısının yönetimi için PHP web programlama dili kullanılarak kullanıcı arayüzleri hazırlanmış, veri tabanı web’e açılabilir hale getirilmiştir. Hazırlanan veri tabanı yapısı ve PHP kullanıcı arayüzünden oluşan yazılım paketi JeoVT-V1.0 (Jeodezik Veri Tabanı Versiyon 1.0) olarak isimlendirilmiştir.
The study in this thesis is not directly connected with GIS but organizing geodetic measurement data, that is used for creating and updating the base map for GIS, in relational database architecture and creating web based data management interface for managing this data are mentioned. On the other hand, data models and data structures, which are explained in this study, are useful because these models and structures are also used in GIS software or GIS related database software. In this study, a relational geodetic database was modeled by using relational data model in conceptual level and finally the physical data model, which was modeled by using conceptual data model, was transferred to MySQL database software. A web based data management interface for managing the data, which was transferred to MySQL database software, was created by using PHP web scripting language. The database architecture and the PHP interface are named as JeoVT-V1.0 (Jeodezik Veri Tabanı Version 1.0) software package.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Jeodezik Veri Tabanı, İlişkisel Veri Tabanı Tasarımı, Veritabanı, SQL, VTYS, VTS, DBMS, MySQL, PHP, CBS, GIS, Geodetic Database, Relational Database Design, Database, DBMS, SQL, GIS, MySQL, PHP
Alıntı