Betonarme Bir Yapıda Farklı Zemin Sınıflarının Deprem Davranışına Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-19
Yazarlar
Ukçul, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, taşıyıcı sistemi betonarme perde ve çerçevelerden oluşan 13 katlı bir yapının yatay ve düşey yükler altında D.B.Y.B.H.Y. 2007 kurallarına göre farklı zemin sınıfları için Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Mod Birleştirme Yöntemi kullanılarak tasarımı ve karşılaştırılması yapılmıştır. Yapı, ! adet rijit perdelerle çevrili bodrum kat, 1 zemin kat ve 11 normal kattan oluşmaktadır. Tüm katların yüksekliği 3 m dir. Yapı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Yapının taşıyıcı sistemi 3 boyutlu olarak Sap2000 programında modellenmiş ve depremli durum için çözüm yapılmıştır. Çalışmanın son aşamasında Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ve Modların Süperpozisyonu Yöntemine göre elde edilen sonuçlar, 4 farklı zemin sınıfı için birbirleri ile karşılaştırılarak oluşan deprem kuvvetlerinin yapıya etkisi üzerinde incelemeler yapılmıştır.
In this study; a 13 story reinforced concrete structure with shear walls and frames has been analysed and compared for different types of soils based on Equivalent Seismic Loads Method according to Turkish Seismic Code 2007. Structure contains 1 basement surrounded with shear walls, 1 ground floor and 11 stories. All the stories have the same hight which is 3 m. The structure located in the 1st degree of seismic zone. Under the effects of self weight and live loads presented in Turkish Standarts 498, preliminary dimensions are assigned to the structural elements according to the criteria mentioned in Turkish Standarts 500. Approximate analysis method presented in Technical Report and Spectral Analysis Method using the SAP2000 application is applied to the building and results of internal forces are compared with each other. Using the combinations of resulting the internal forces from Mode Superposition Method and Equivalent Seismic Load Method, the static analysis of the system under service loads, internal forces of columns, beams and the shear walls of the whole structure is carried out. At the last stage of this study; the results gained by analysis based on Equivalent Seismic Loads and Mod Superposition Methods are compared for 4 different types of soils and the effects of earthquake loads to structure are observed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Betonarme yapılar, Deprem Yönetmeliği, Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi, Mod Birleştirme Yöntemi, Perde Çerçeveli Sistem, Zemin Özellikleri, Deprem Yükleri, Reinforced concrete structures, Seismic Code 2007, Equivalent Seismic Load Method, Mode Superposition Method, Shear Wall - Framed System, Soil Classes, Seismic Loads
Alıntı