Kinematik Objelerin Gps İle İzlenmesi : Sayısal Harita Destekli Bir Navigasyon Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aktuğ, Bahadır
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, araç izleme ve navigasyon sistemleri incelenmiş, GPS ile navigasyonda kullanılan son teknikler araştırılmış, bir navigasyon sisteminden olan beklentileri göstermek maksadıyla örnek bir programı geliştirilmiştir. Endüstri standardı CBS formatlarındaki sayısal altlıklar kullanılmış, araç konumlarının gerçek zamanlı ve sonradan gösterimi gerçekleştirilmiştir. GPS ile CBS verilerinin gerçek zamanlı olarak toplanması ile ilgili yeni bir yaklaşım denenmiş ve navigasyon çözümlerinin sayısal altlıklar yardımıyla iyileştirilmesi araştırılmıştır. Her ne kadar bu yaklaşım harita eşleme olarak bilinen sisteme benziyorsa da kullanılan veriler ve teknik açısından ayrılmaktadır. Ayrıca bu çalışmanın ilerdeki olası düşük maliyetli ve basit GPS-CBS entegrasyon çalışmalarına altlık olacağı değerlendirilmektedir. Son olarak kullanılan karşılaştırma tekniğinin farklı ölçekteki sayısal haritaların doğruluk araştırmalarında kullanılabileceği önerilmektedir.
In this study, vehicle tracking and navigation systems were put under discussion. The recent technology on the use of GPS in navigation and tracking systems was explored and a sample navigation software was developed in order to expose the expectations from a decent navigation system. Industry standard GIS data formats were exploited for templates. Real-time and post-processing of tracking data were explained in detail. A new approach was proposed for collecting GIS data using GPS navigation systems and a possible alternative way of navigation improvement was put into practice. This approach includes the use of vector data for comparing the GPS-originated coordinates with vector templates. Although this technique is very similar to map-matching, it differs in terms of the data used and technique applied. Besides, this study may form a basis of simple and cheap real-time GPS-GIS integration studies for future. Finally the comparison technique was also recommended as a tool for accuacy comparison of different scaled vector maps.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
GPS, Navigasyon, Araç İzleme, Vektör Haritalar, Harita Eşleştirme, Gerçek zamanlı CBS, GPS, Navigation, Vehicle Tracking, Vector Maps, Map Matching, Real Time GIS
Alıntı