Tekstil Endüstrisi Ayrılmış Atıksularının Pilot Ölçekli Membran Sistemi İle Arıtımı Ve Geri Kazanımı

dc.contributor.advisor Koyuncu, İsmail tr_TR
dc.contributor.author Kurt, Eren tr_TR
dc.contributor.authorID 432663 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Engineering en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-06-18 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-02T11:25:07Z
dc.date.available 2015-09-02T11:25:07Z
dc.date.issued 2012-06-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma kapsamında, tekstil endüstrisi üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların arıtılabilirliğinin incelenmesi amacıyla pilot ölçekli bir arıtma tesisi tasarlanmış ve tekstil fabrikasında yerinde uygulama ile arıtılabilirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Nanofiltrasyon (NF-270) ve ters osmoz (RO-XLE) membranları farklı işletme şartlarında (geri devirli kesikli ve geri devirsiz sürekli) işletilmiştir. Geri devirli çalışma şartlarındaki akı düşüşleri, geri devirsiz sürekli şartlardaki işletilmelere göre daha fazla olmuştur. Her iki çalışma şartında da yüksek KOİ, iletkenlik ve renk giderimleri sağlanmıştır. Geri devirli işletme şartlarındaki ortalama akı değeri nanofiltrasyon membranlarında 51.0±17.5 l m-2 sa-1 ve ters osmoz membranlarında 27±6.5 l m-2 sa-1 olmuştur. Geri devirsiz sürekli işletme şartlarındaki ortalama akı değerleri ise nanofiltrasyon membranlarında 42±6 l m-2 sa-1 ve ters osmoz membranlarında 26±3 l m-2 sa-1 olarak hesaplanmıştır. Filtrasyon sonuçları göstermektedir ki; kirlilik yükü yüksek boya yıkama atıksuları, membran sistemleri ile etkili bir şekilde arıtılabilmektedir. Elde edilen süzüntü suyu ise tekrardan boya yıkama prosesinde kullanılabilecek kalitede arıtılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the wastewaters of segregated dyewash process in a weaving industry were treated for the decolorization and removal of degradable organics and salts using a pilot-scale membrane system and the filtration parameters of membranes were calculated using the filtration equations. The nanofiltration (NF-270) and reverse osmosis (RO-XLE) membranes were used at different operating modes (batch concentrate-recycle mode and continuous mode without concentrate recycle). The flux decline at batch mode was higher than the continuous mode. High COD, conductivity and color removal efficiencies were achieved at both modes. The average flux values of NF-270 and RO-XLE membranes were 51.0±17.5 l m-2 h-1 and 27±6.5 l m-2 h-1 at batch mode, respectively. The average flux values of membranes at continuous mode were 42±6 l m-2 h-1 at NF-270 membrane and 26±3 l m-2 h-1 at RO-XLE membrane. The filtration results indicated that highly polluted dyeing wastewater could be treated very effectively by mebrane systems and the effluent of membrane process could be reused in the dyewash process. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8895
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject membran tr_TR
dc.subject tekstil endüstrisi tr_TR
dc.subject boya yıkama atıksuları tr_TR
dc.subject nanofiltrasyon tr_TR
dc.subject ters osmoz tr_TR
dc.subject membrane en_US
dc.subject textile industry en_US
dc.subject dyewash wastewater en_US
dc.subject nanofiltration en_US
dc.subject reverse osmosis en_US
dc.title Tekstil Endüstrisi Ayrılmış Atıksularının Pilot Ölçekli Membran Sistemi İle Arıtımı Ve Geri Kazanımı tr_TR
dc.title.alternative Treatment And Reuse Of Segregated Textile Wastewater By Membrane Pilot Scale System en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12596.pdf
Boyut:
8.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama