Tüketicilerin Marka Genişleme Stratejilerine Karşı Tutumu: İşletmeler Arası Pazardan (b2b) Tüketici Pazarına (b2c) Geçiş Üzerine Bir İnceleme

dc.contributor.advisor Burnaz, Şebnem tr_TR
dc.contributor.author Bilgin, Pınar tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T06:59:54Z
dc.date.available 2015-05-18T06:59:54Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Marka genişlemesi, işletmelerin güçlü oldukları alanlarda yarattıkları kaldıraç etkisinden yeni alanlarda da faydalanarak, var olan güçlü markalarını yeni ürünlere taşımayı ve maliyetleri düşürmelerini mümkün kılar. Literatürde marka genişlemesi ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır. Fakat bu çalışmaların hemen hepsi tüketici pazarında (B2C) yer alan firmaların yine aynı pazara olan genişleme stratejilerini incelemektedir. Bu çalışma ile, işletmeler arası pazarda (B2B) faaliyet gösteren iki küresel markanın, tüketici pazarına (B2C) giriş stratejilerine olan tüketici tutumunu ölçerek literatürdeki bu boşluğun doldurulması hedeflenmektedir. Bu alanda bir ilk olan Aaker ve Keller’in 1990 yılındaki çalışması temel alınmış ve yine aynı alanda geliştirilen farklı teori ve modellerden faydalanılarak yeni bir model oluşturulduktan sonra, nitel ve nicel araştırma metodolojisi kullanılarak, marka genişleme stratejilerine olan tüketici tutumu modeli test edilmiştir. Elde edilen bulgular, oluşturulan yeni modeli destekler yönde olup, “B2B pazarda faaliyet gösteren endüstriyel markaların, marka kavramına uygunluk”, “markanın var olan ürünleriyle olan ilişkisi” ve “firma kaynak ve yetkinliklerinin kullanılabilirliği” faktörlerinin tüketici tutumunu belirleyen ana faktörler olduğunu işaret etmektedir. Bu üç ana faktörün yanı sıra, “markanın algılanan kalitesi”, “markanın tüketiciler tarafından yenilikçi olarak algılanması” ve “çevre sorumluluğuna sahip olması” da marka genişlemesine olan tüketici tutumunu etkileyen diğer faktörler olarak belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Brand extensions allow companies to leverage the equity in established brands, and thereby reducing risk associated with launching new products. A plethora of brand extension studies have been done in recent years. However, there is a paucity of research investigating business-to-business (B2B) brand extensions. This thesis examines whether B2B brand can leverage their brands in the consumer market (B2C) through brand extensions. A new model is developed by combining Aaker and Keller’s brand extension model with theories from B2B branding as well as other consumer branding concepts, and tested both qualitatively and quantitatively to understand how consumers evaluate brand extensions. The results indicate that in the context of B2B brand extensions, consumers use the brand concept consistency, product-level relatedness and transferability of skills and resources as major cues to evaluate extensions. Perceived quality, innovativeness and environmental concerns are also relevant cues. As a consequence of these findings, branding strategies that stretch B2B brands into the domain of consumer markets can be successful in cases where consumers perceive a fit with respect to skills and resources, brand concept, and existing products, and when the parent brand is perceived as having high quality, being innovative and environmentally responsible. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/1934
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Marka genişlemesi tr_TR
dc.subject B2B marka tr_TR
dc.subject Tüketici tutumu tr_TR
dc.subject B2B-to-B2C tr_TR
dc.subject Brand extension en_US
dc.subject B2B branding en_US
dc.subject Consumer evaluation en_US
dc.subject B2B-to-B2C en_US
dc.title Tüketicilerin Marka Genişleme Stratejilerine Karşı Tutumu: İşletmeler Arası Pazardan (b2b) Tüketici Pazarına (b2c) Geçiş Üzerine Bir İnceleme tr_TR
dc.title.alternative An Analysis Of Consumer Evaluations Of Brand Extensions: The Case Of B2b Brands Extented Into B2c Markets en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9642.pdf
Boyut:
741.85 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama