Bakır Tellerin Soğuk Basınç Ve Direnç Kaynağı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Efe, Ayşegül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Tel çekme endüstrisinde, üretimin sürekliliğini sağlamada kaynak makineleri önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye’de ve dünyada çeşitli yöntemlerle tel kaynağı yapılmaktadır. Bunlardan en popüler iki kaynak yöntemi; soğuk basınç kaynağı ve direnç kaynağıdır. Bu çalışmada, bakır tel endüstrisinde yaygın olarak kullanılan ve birbirine alternatif olan bu iki kaynak yönteminin, teknolojik ve ekonomik açıdan kıyaslanması amaçlanmıştır. Araştırmada; 1,60 mm ve 3,60 mm çapları arasında 11 farklı bakır tel kullanılmış ve bu tellere sırasıyla çekme testi, mikroyapı analizi ve mikrosertlik testleri uygulanmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda, bakır tellerde, daha pahalı olan soğuk basınç kaynağı yönteminin, direnç kaynağı yöntemine göre teknolojik açıdan daha başarılı olduğu görülmüştür.
Welding machines are of substancial importance in maintaining the continuity of production in copper wire industry. Wire butt welding is made in Turkey and the rest of the world by various methods. The most popular two among those are, cold pressure welding and resistance welding. In this study, two alternative methods (cold pressure welding and resistance welding), which are used commonly in copper wire drawing industry, are compared in technological and economical bases. In the present research, tensile tests, microstructural examinations and microhardness measurements were carried out on 11 copper wires with different diameters in the range of 1.6 mm to 3.6 mm. Finally, it is concluded that, cold pressure welding technique, which is more expensive than resistance welding, achieved higher welding quality in copper wires.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
Bakır, Direnç kaynağı, Kaynak, Soğuk Basınç Kaynağı, Tel, Cold Pressure Welding, Copper, Resistance Welding, Welding, Wire
Alıntı