Çırpan Sonlu Kanatla Optimum itki Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011
Yazarlar
Gülçat, Ülgen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Viskoz ve potansiyel akış etkileşimi yardımıyla bir kanatta indüklenmiş sürüklemenin en aza indirilmesi yapılmıştır. Kökten ve tekdüze çırpma ile, üç boyutluluktan dolayı oluşan indüklenmiş hızın etkisinin azaltılması sağlanmıştır. Kökten ve tekdüze çırpma arasındaki faz farkı optimizasyon parametresi olarak potansiyel akışla elde edilen emme ve indüklenmiş sürükleme kuvvetlerini temsil eden amaç fonksiyonunun içerisinde kullanılmıştır. Daha sonra 3-B sınır tabaka denklemi çözülerek viskoz sürükleme elde edilmiştir. Net itkinin büyüklüğü viskoz kuvvetlerin olumsuz etkisi göz önüne alınarak bulunmuştur
The minimization of the effect of the induced drag for a flapping Iow aspect ratio finite wing is made with viscous inviscid coup/ing. The root and uniform flapping are combined in order to reduce the effect of the dawnwash induced by three dimensionality. The Phase difference between the üniform and the root flapping is üşed as optimization parameter in objective function which consists of the suction force and the induced drag obtained via inviscid considerations. Afterwards, the 3-D unsteady boundary layer is solved to calculate the viscous drag. The net propulsive force is then evaluated to see whether a sufficient propulsive force is obtained for the combined f/apping motion.
Açıklama
Konferans Bildirisi -- Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2011
Conference Paper -- Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2011
Anahtar kelimeler
Alıntı